Elkem Salten stanser driften ved ytterligere en silisiumovn

Elkem Salten har besluttet å stanse ovn 1 grunnet den vanskelige markedssituasjonen. Fra andre uken i februar vil kun ovn 3 være i produksjon. Ovnen som nå tas ut av produksjon skal slås ut den 9. februar og være ute av drift i 6 uker. Ytterligere permitteringer er varslet.

Vår største kunde har varslet 30% reduksjon i bestillingene i første kvartal. I tillegg har også andre av verkets kunder meldt om lavere uttak enn det som tidligere var avtalt.

Salten Verk har i forbindelse med informasjonsmøtet, som ble avholdt mandag ettermiddag, varslet ytterligere opptrapping i permitteringene. Ulriksen opplyser at dette omfatter i størrelsesorden 50 ansatte. Imidlertid arbeides det med et kompetansebyggingsprogram som Ulriksen håper kan finansieres ved hjelp av de varslede tiltakene som nå iverksettes av regjeringen. I så fall vil permitteringsvarselet bli trukket tilbake for de som nå har mottatt varsel.

Published:

Last updated: