Elkem Solar får styrket kapitalbase gjennom ny investor

Elkem Solar styrkes betydelig med tilførsel av 200 MUSD (ca 1.200 MNOK) i egenkapital.

- Den Hong Kong-baserte finansielle investoren Guangyu International har skutt inn 200 MUSD i ny egenkapital i Elkem Solar. Dette gir oss en betydelig styrket kapitalbase og bedre muligheter for videre utvikling av selskapet. Vi har jobbet lenge sammen med Bluestar for å få på plass en slik avtale og er meget fornøyd med resultatet, sier administrerende direktør i Elkem Solar Inge Grubben-Strømnes. 

Investeringen har skjedd gjennom en aksjeemisjon i Elkem Solars holdingselskap. Elkem Solar eies nå 50 % av Elkem og 50 % av Guangyu International. 

- Den nye eierstrukturen i Elkem Solar vil ikke medføre endringer for våre ansatte, vår strategi eller ledelse. Elkem Solar vil fortsette å kjøpe tjenester fra Elkem, sier Grubben-Strømnes. 

Guangyu International er et investeringsselskap basert i Hong Kong. Selskapet er finansiert gjennom den kinesiske investeringsbanken Guosen Securities.

Published:

Last updated: