Elkem Solar starter opp igjen

Elkem Solar starter opp solsilisiumproduksjonen i Kristiansand igjen, etter en lengre stans. Årsaken er økt etterspørsel og god prisutvikling på solsilisium. I stansperioden har de ansatte jobbet med å forbedre verdien av produktet og kostnadsposisjonen. Elkem starter nå rekrutteringen av en lang rekke ansatte.

Produksjonen gjenopptas med umiddelbar virkning. På et allmøte i dag, tirsdag 28. januar, informerte verksjef i Elkem Solar, Geir Ausland, de ansatte på fabrikken på Fiskaa i Kristiansand om den gode nyheten:

- Det er en fortjent anerkjennelse av alle ansatte i Elkem Solar når vi nå kan meddele at vi gjenopptar full produksjon i hele fabrikken. Som et resultat av deres forbedringsarbeid og bedringene i markedet har styret i Elkem Solar vedtatt å starte opp alle produksjonstrinn på Elkem Solar Fiskaa med umiddelbar virkning.

På allmøtet var også administrerende direktør i Elkem Solar, Inge Grubben-Strømnes. Han utdypet om bakgrunnen for avgjørelsen:

- Solindustrien har det siste året vært gjennom en utfordrende periode med voksesmerter. Det ble bygd opp stor overkapasitet i bransjen og produksjonen måtte tilpasses etterspørselen. Det ser ut til at denne fasen er over, og vi opplever nå økt etterspørsel og god prisutvikling på solsilisium.

Verden reneste og mest energieffektive solcellesilisiumprosess

Det har ikke vært full produksjon av solsilisium ved Elkems Solar siden slutten av 2011. I perioden med produksjonsstans har organisasjonen gjennomført viktige forbedringsprosjekter. Grubben-Strømnes understreker at dette arbeidet har vært svært viktig og økt konkurransekraften til selskapet ytterligere.

- Vi har allerede verdens reneste og mest energieffektive prosess for produksjon av solsilisium. Vårt solsilisium produseres med bare en fjerdedel av energien som våre konkurrenter bruker. I perioden med midlertidig stans har vi jobbet med forbedringsarbeid og økt verdien av produktet samtidig som produksjonskostnaden er redusert. Dette gjør at vi er enda mer konkurransedyktige nå enn før den midlertidige stansen.

- Som en konsekvens av prisfall og kostnadsreduksjon i bransjen, har solenergi blitt konkurransedyktig og lønnsom sammenlignet med andre energiformer tidligere enn mange ventet. Elkems solsilisium er unikt og konkurransedyktig på verdensmarkedet. Med vår teknologi, kunnskap og dyktige medarbeidere har vi vist at det er mulig å drive med slik industri i Norge. Med China National Bluestar som langsiktige eiere i ryggen er vi sikre på at Elkem Solar med vår teknologi vil spille en ledende rolle i fremtidens marked for solenergi. 

Trenger flere ansatte

I perioden med midlertidig stans har Elkem Solar i størst mulig grad forsøkt å unngå permitteringer av ansatte ved å benytte deres kompetanse til forbedringsarbeid i andre deler av virksomheten. I tillegg til at disse vil gå inn i regulær produksjon, har Elkem Solar behov for 20-30 nye ansatte når selskapet nå øker produksjonen til full kapasitet.

For mer informasjon, kontakt:

Inge Grubben-Strømnes, administrerende direktør Elkem Solar, tlf.: +47 977 19 972

Geir Ausland, verksjef Elkem Solar, tlf.:  +47 480 02 820

Om Elkem Solar

 • Fabrikk etablert i 2009 på Fiskaa verk i Kristiansand - Investert 4.2 mrd. NOK
 • 200 ansatte
 • Årlig kapasitet på 6 000 tonn Elkem Solar Silicon (ESS®), et superrent silisium til solceller. I produksjonen av ESS® brukes kun 25 prosent av energien som er nødvendig i tradisjonell produksjon av solsilisium
 • Elkem Solar har verdens reneste og mest energieffektive solcellesilisiumprosess. ESS® er blitt CO2-sertifisert i Japan og har et fotavtrykk på 1,2 gram CO2 per kilowatt time i 20-30 år.
 • Nyere forskning viser at solceller basert på ESS® produserer mer strøm enn andre celler i solrike omgivelser

Visste du at?

 • Hver eneste dag installeres det nå solceller som forsyner nye 20 000 mennesker i den vestlige verden med fornybar solstrøm
 • Solceller har på få år blitt verdens raskest voksende energikilde
 • Solceller er verdens raskest voksende bidrag til ren fornybar energi og er en av de viktigste teknologiske løsninger i kampen mot klimaendringene
 • For andre året på rad utgjorde installasjon av solstrøm den største kilden til ny kapasitet for produksjon av elektrisk strøm i Europa
 • Solstrøm dekker 2,6% av kraftforbruket i Europa og 5,2% av kraftforbruket i topplast-perioder. To tredeler av kapasiteten er installert siste 2,5 år. Det er med andre ord et kjempestort potensial for økt bruk av solcellestrøm.
 • Hvert år sparer verdens solcelleinstallasjoner i jorda for utslipp av 53 millioner tonn CO2; det tilsvarer Norges samlede utslipp i 2013!

Published:

Last updated: