Elkem Tana – Et trivelig bergverk

Elkem Tana har siden 2006 redusert sykefraværet fra tolv til to prosent. Medarbeiderne er ansvarsbevisste og trives godt. Suksessformelen er oppfølging, involvering og grundig HMS-arbeid.

Det kommer frem i en artikkel skrevet på Idébankens nettsider.

Ifølge HR-ansvarlig Tove-Brandtzæg Utsi i Elkem Tana handler godt HMS-arbeid om å ta vare på folk. De legger stor vekt på oppfølging av de ansatte, og er villige til å strekke seg langt for å legge til rette for sine kolleger.

Andre viktige ingredienser er ansvar og eierskap til arbeidsoppgavene. Rune Martinussen, daglig leder i Elkem Tana, forteller om bred involvering av de ansatte. Inspirert av Toyota og Lean, er Elkem-organisasjonen flat og teambasert. Hvert team har et eget område som de har ansvar for. 

– Dette er ein del av satsingen vår på kontinuerleg forbedring. Vi kaller det Elkem Business System, sier Martinussen og blir supplert av hovedverneombud Asle Astrup:

– Før hadde vi en arbeidsformann som gikk rundt og fordelte oppgaver. Nå styrer vi mye av dette selv.

Trygghet gir trivsel

Martinussen og Utsi forteller også Idébanken om et svært grundig HMS-arbeid ved Elkem Tana. De er begge overbevist om at trygghet og godt humør blant de ansatte er med på å øke trivselen.

– HMS er førsteprioritet. Vi skal være på topp innen HMS og arbeidsmiljø. Elkem Tana skal være en trygg arbeidsplass der folk trives, sier Martinussen.

HR-direktør Katja Lehland i Elkem sier hun er veldig fornøyd med Tanas gode arbeid, og forklarer at den samme arbeidsformen også blir benyttet i de øvrige Elkem-enhetene i Norge.

- Elkem Tana er en av mange enheter og verk i Elkem som jobber strategisk, systematisk og med høy involvering av ansatte for å skape et godt arbeidsmiljø. Dette har bidratt sterkt til å skape høy trivsel blant våre ansatte, som igjen fører til at organisasjonen som helhet leverer bedre resultater.

Les hele artikkelen og se videoreportasje på Idébankens nettsider.

Published:

Last updated: