Elkem Thamshavn skal gjenvinne 180 GWh i året

Elkem Thamshavn i Orkanger skal gjenvinne opp til 180 GWh/år, halvere støvutslipp, redusere støy og bedre arbeidsmiljøet. Verket vil dermed forsterke posisjonen som verdens mest energieffektive og miljøvennlige silisiumverk.

- Vi har valgt en løsning som tar utgangspunkt i dagens anlegg samt at vi inkluderer oppgraderinger og nybygging. Det treårige forprosjektet har inkludert FoU-arbeid og mindre utbedringer på dagens anlegg, opplyser adm. direktør Alf Tore Haug ved Elkem Thamshavn.

180 GWh/år energigjenvinning tilsvarer årlig produksjon fra 1/3 Altakraftverk, 30-50 moderne vindmøller eller årlig strømforbruk til 10-12000 husstander.

Ettersom Elkem Thamshavns løsning nå er blitt billigere enn først antatt, er stønadsbeløpet fra ENOVA redusert fra opprinnelig bevilget 90 mill. kroner til 39 mill. kroner.

Arbeidet påbegynnes umiddelbart, og prosjektet skal fullføres i løpet av høsten 2011.

- Vi er godt fornøyd med styrets beslutning og håper at prosjektet kan bidra til å påvirke andre smelteverk til å gjennomføre tilsvarende energieffektivisering. Energigjenvinning er like verdifullt for globale klimamål som annen ny fornybar energi. Vi håper at Elkem Thamshavn på denne måten kan være en viktig ledestjerne for tilsvarende industri og klimaarbeid generelt, sier Alf Tore Haug.

Published:

Last updated: