Elkem Thamshavn stopper ovn 2

Elkem Thamshavn AS har i dag besluttet å stoppe ovn 2 fra 1.6. til 15.8.2009. Fra før er ovn 1 ute av produksjon for omfattende rehabilitering. Også denne ovnen planlegges startet opp i august, etter at rehabiliteringen er ferdig. Begge ovnene produserer silisium og microsilica.

edstengningen har sammenheng med manglende etterspørsel av silisium og microsilica.

Produksjonsstansen innebærer at det vil bli sendt ut permitteringsvarsel. Omfanget av permitteringer vil bli drøftet med fagforeningene ved bedriften.

De ansatte ble informert om beslutningen på allmannamøte i dag kl. 1300.

Pågående arbeid med investering i nytt energigjenvinningsanlegg påvirkes ikke av ovenstående beslutning.

Orkanger, 19.03.09

Alf Tore Haug
Adm.direktør Elkem Thamshavn AS

Spørsmål kan stilles til:

Alf Tore Haug

Telefon 72 48 82 00 
Mobil    91  59 51 10 

Published:

Last updated: