Elkem bygger energigjenvinningsanlegg i Canada

Elkem Canada offentliggjorde 6. juli 2011 at de har inngått en kontrakt med Rio Tinto Alcan om salg av damp fra Elkems energigjenvinningsanlegg på verket i Chicoutimi, Canada.

Saguenay, 6. juli 2011

Ledelsen I Elkem Metal Canada Inc. bekreftet i dag inngåelsen av en kontrakt for salg av damp til Rio Tinto Alcans aluminaverk i Chicoutimi, Canada.

– Avtalen vil sikre fremtiden og arbeidsplassene for Elkems verk i Chicoutimi, sa SVP Elkem Foundry Products, Jean Villeneuve.

Elkem Metal Canada Inc. skal investere 25 mill. CAD i et energigjenvinningsanlegg som skal produsere damp til bruk i det nærliggende aluminaverket til Rio Tinto Alcan. Kontrakten varer i 10 år med mulighet for forlengelse.

- Denne investeringen vil øke både vår inntjening og styrke Elkems miljøprofil gjennom en reduksjon i  CO2-utslipp på 40 000 tonn. Energieffektivisering er den viktigste måten å redusere karbonfotavtrykket fra vår industri. Gjenvinningen av 24 MW energi fra vår prosess i Chicoutimi synliggjør at Elkem er en ledende aktør innefor miljøteknologiske løsninger i vår bransje, sa Villeneuve.

Elkem Metal Canada inc. er en av Nord-Amerikas største produsenter av ferrosilisium. Kundene er først og fremst stål- og støperiprodusenter.

Published:

Last updated: