Elkem bygger ny karbonfabrikk i Malaysia

Elkem Carbon skal i løpet av det neste året bruke 60 millioner kroner, 10 ingeniører og teknologikompetanse på å kapre markedsandeler i Sørøst-Asia – en region som er i kraftig vekst

I årene som kommer vil det foregå en betydelig vekst i Sørøst-Asia innen ferrolegerings- og aluminiumsindustrien. Dette medfører også en kraftig økning i etterspørsel etter elektrodemasse og andre karbonrelaterte produkter. Elkem bestemte seg derfor nylig for å bygge en elektrodemassefabrikk i Sarawak, Malaysia. Første fase av prosjektet har en prislapp på 60 millioner kroner og det nye anlegget vil være klart til produksjon i 3. kvartal 2014.

Asbjørn Søvik, direktør i Elkem Carbon forteller at de ønsker å bygge raskt for å ha best mulig forutsetning for å sikre kunder:
- Vi ønsker å bygge raskt for å sikre nye kunder gode alternativer lokalt og regionalt. Greier vi dette, vinner vi markedsandeler og skaper en robust basis for videre vekst i en spennende region med mye konkurranse.

- Ved byggingen av Sarawak-fabrikken skal Elkem ta i bruk det beste av eksisterende teknologi, kompetanse og systemer globalt i Elkem Carbon. I tillegg skal vi ta i bruk det beste av tilgjengelig teknologi, blant annet en ny mølleteknologi som støyer og støver mindre. Dette er en del av vår satsing på nullutslipp og null støv i alle ledd av vår virksomhet. I tillegg vil dette bidra til bedre arbeidsforhold både i forhold til drift og vedlikehold.

- Elkem Carbon har hatt og vil fremover ha stor nytte av teknologiforståelsen, kompetansen og erfaringen til kollegaer fra våre over 400 ansatte som er fordelt på fem fabrikker i Norge, Brasil, Kina og Sør-Afrika. I prosjektet som nå har startet vil det jobbe omtrent ti ingeniører dedikert til arbeidet.

Bakgrunn

Elkem Carbon

  • En av fire divisjoner i Elkem gruppen
  • Verdensledende produsent av elektrodemasse til ferrolegereingsindustrien.
  • Blant de ledende produsenter av andre karbonbaserte produkter til ferrolegerings-, støperi- og aluminiumsindustrien
  • Har til sammen 408 ansatte fordelt på fem verk i Norge, Brasil, Kina og Sør-Afrika

Sarawak-prosjektet

  • Elkem Carbon skal bygge et nytt elektrodemasseverk i Sarawak, Malaysia
  • Sarawak er det eneste kjente stedet i verden der en stor ansamling forbrukere (ferrolegeringsprodusenter) av elektrodemasse er under utvikling
  • Betydelig kapasitet for aluminium og ferrolegeringer er under utbygging i området. I tillegg bygges det ut vannkraft, nye havner og annen infrastruktur på stedet
  • Anlegget har en prislapp på 60 millioner kroner og vil være klar for produksjon i tredje kvartal av 2014.

Elektrodemasse

  • Elektrodemasse består av kalsinert antrasittkull og bek. Den leveres i form av briketter, blokker eller sylinderformede enheter og inngår i selvbakende elektrodesystemer i smelteovner.
  • Smelteverkene trenger elektrodene til å lede elektrisitet og bidrar til å gi tilstrekkelig varmeenergi til smelteovner.

Published:

Last updated: