Elkem kjøper andel av Norske Skogs kraftkontrakt med Statkraft

Elkem undertegnet i går, søndag 27. juni, avtale med Norske Skog om overtagelse av en andel av deres kraftkontrakt med Statkraft. Elkem trer inn i avtaleforholdet med Statkraft for et kraftvolum på 1,5 TWh/år i perioden 2011-2020. Elkem betaler 800 MNOK for kontrakten.

- Vi har i lengre tid arbeidet med å sikre vårt langsiktige kraftbehov. Vi er godt fornøyd med at vi oppnådde enighet med Norske Skog om overtagelse av en andel av deres kontrakt med Statkraft. Med denne kraftavtalen styrker vi konkurranseevnen til de norske  smelteverkene, sier adm. direktør Helge Aasen i Elkem.

Published:

Last updated: