Elkem leverer miljøforbedringer

Daglig blir vi påminnet om miljøets betydning for vår felles fremtid. Å ta vare på miljøet er og bør være en global utfordring. Elkem har gjennom 100 års erfaring utviklet seg til en leverandør av miljøforbedringer og lavere energiforbruk innenfor produksjon av metaller.

Elkem Solars teknologi for produksjon av silisium til solenergibruk Samtidig gir bruken av våre metaller lettere tog, biler og andre transportmidler, og dermed reduserte utslipp av klimagasser. Elkems verdier bygger på en nullfeil-filosofii produksjon og salg, herunder ikke minst vår påvirkning på det ytre miljø. Elkem har innenfor fremstilling av lettvektsmaterialet aluminium utviklet en prosess som reduserer klimagassutslipp med mer enn 50 prosent. Vi satser i dag på fornybar energi gjennom økt produksjon av vannkraft i Sauda. Investeringen på 1,7 milliarder kroner gir 650 GWh ny og ren energi i det norske kraftsystemet. Vi er dessuten i ferd med å bygge en fabrikk basert på egenutviklet prosess for fremstilling av solcellesilisium med 60 til 80 prosent lavere energiforbruk enn dagens silisiumprosess. Her har vi utviklet en løsning innenfor et raskt voksende marked, som vil bidra til økt bruk av fornybar energi.

Denne utviklingen er basert på sterke produksjons-, markeds- og forskningsmiljøer i innog utland. Et tett samarbeid med universitetsog forskningsmiljøer har gitt Elkem en posisjon som leverandør av prosesser og produkter med grønt varemerke.

Published:

Last updated: