Elkem og Orkdal Fjernvarme satser på spillvarme

Etterspørselen av miljøvennlig energi i Norge og deriblant Orkanger er stor. Etter 29 år med diskusjoner og forhandlinger har Orkdal Fjernvarme og Elkem inngått en avtale om leveranse av spillvarme fra Elkems smelteverk på Thamshavn. Dette vil kommunens innbyggere og næringsliv nyte godt av.

Avtalen som er underskrevet innebærer at Elkem investerer i utstyr som kan ta ut energi fra prosessanlegget på Thamshavn og levere dette ut på nettet til Orkdal Fjernvarme AS(OFAS). OFAS vil stå for investeringen av rørledning fra anlegget til Elkem og inn til fjernvarmenettet. Nærmeste punktet på fjernvarmenettet i dag er ved Thamshavn bruk(Strandheim).

Det er med dagens løsning teknisk mulig å levere inntil på 12 GWh/år med varme fra starten av, men dette er forventet å øke med inntil 30 GWh/år på sikt. Markedets etterspørsel etter fjernvarme har vært stor og til nå har OFAS tegnet avtale med store kunder på ca 9 GWh/år. Det er forventet å få til en leveranse til kunde på 12 GWh/år innen 2011.

- Det som før gikk som spillvarme på sjøen vil nå kunne bli brukt til oppvarming for Orkdals industri og beboere. Vi tror miljøgevinsten i tillegg til at vi gir en konkurransedyktig pris, vil være attraktiv for kommunens industri og beboere slik at de vil velge dette som et foretrukket produkt sier Morten Indbryn, daglig leder i OFAS.

- Selvsagt er vi meget fornøyd med utviklingen som virksomheten har og dette er første steget i vår langsiktige strategi i å være verdens mest energieffektive, miljøvennlige og lønnsomme Silisium-verk. Dessuten vet vi att vårt samarbeid kan være en modell og inspirasjonskilde for annen prosessindustri i Norge sier Alf Tore Haug, Verksdirektør i Elkem Thamshavn AS.

I Orkanger har vi gjennom OFAS og Elkem i felles engasjement for energi- og miljøspørsmål, lykkes i å forene industriell utvikling, god ressursbruk og å være markedsmessig konkurransedyktig. Den spillvarmen som anvendes for oppvarming bidrar til å redusere klimautslipp i eksisterende oljebaserte fyringsanlegg.
Investeringen for vår del er 6 MNOK og avtalen løper fram til 2013 med en opsjon om forlengelse, sier Anders Raginia, kraftsjef ved Elkem Thamshavn.

Orkdal Energi AS og Salvesen & Thams AS har sammen med TrønderEnergi AS vært veldig aktive partnere i samarbeidet der de har tilført prosjektet  lokal kunnskap og god teknisk kompetanse. 
-Dette er en etterlengtet gave til Industri og beboere i Orkanger, sier daglig leder i Orkdal Energi Per Rønning.
TrønderEnergi Varme AS som er majoritetseier i OFAS, er for tiden aktiv ovenfor TrønderEnergis eierkommuner for å finne og realisere lønnsomme fjernvarmeprosjekter.

-Vi har som mål å realisere en fjernvarmeutbygging hvert år framover. Dette fjernvarmeprosjektet i Orkanger er et godt bevis på at fjernvarme kan være lønnsomt og miljømessig rett. Det er derfor med glede at avtalen med Elkem har blitt en realitet etter 29 år, sier styreleder i TrønderEnergi Varme Leidulv Gagnat.

Elkem Thamshavn AS er i dag en av verdens største produsenter av Si og høyverdig Microsilica. Si anvendes i dag til miljøvennlige formål som for eksempel solceller, legeringselementer i Aluminium og til kjemiske anvendelser. Microsilica brukes som innblanding i Ildfast og betong.

Elkem Thamshavn er allerede nå unik i verden når det gjelder energieffektiv og miljøeffektiv produksjon av de nevnte produkter. I 2007 ble det gjenvunnet ca 23% av forbrukt energi, dvs ca 120 millioner KWh tilsvarende oppvarmingsbehovet til 10.000 boenheter. Det nevnte prosjekt tilsvarer i første fase oppvarmingsbehovet til ytterligere 1.000 boenheter. Elkem sin del av prosjektet er selvfinansiert uten støtte fra ENOVA eller andre støtteordninger. Vi kan på det nåværende tidspunkt bekrefte at det foreligger ytterligere planer for å øke gjenvinningen betydelig i årene fremover.

OFAS har i dag ett fjernvarme nett på ca 5km der ytterpunktene for dette nettet er Strandheim, Sykehuset og Grønøra 1. I dag har OFAS en varmesentral som er plassert ved Strandheim som kan leverer en effekt på inntil 4MW.  De planlegger å starte med varmeleveransen innen 1 juni i år. OFAS planlegger også å bygge ut fjernvarme nettet både ved Grønnøra og opp mot videregående skolen. 

Våre samarbeidspartnere
Norsk Energi har ansvar for prosjektering av pannesentralen.
COWI har ansvaret for prosjekteringen av fjernvarmenettet.

For videre informasjon:
Alf Tore Haug
Verksdirektør Elkem Thamshavn AS
Telefon: 91595110
Morten Indbryn
Daglig leder Orkdal Fjernvarme AS
Telefon:  982 91 148

Utsendt av:
Elkem Thamshavn AS
Orkdal Fjernvarme AS

Published:

Last updated: