Elkem satser på polymér i Salten

Elkem Materials har besluttet å utvide anlegget for fremstilling av spesialmicrosilica til plast- og gummimarkedet ved Elkem Salten i Straumen. Det nye anlegget vil bli bygget i perioden frem til sommeren 2009 og vil doble kapasiteten. I tillegg vil det gi mulighet for å fremstille produkter med høyere renhet enn det som er mulig i dag. Utvidelsen av verket gir 10-15 arbeidsplasser.

Elkem Materials er den globalt ledende leverandøren av spesialmicrosilica til avansert bruk over hele verden. Med første byggetrinn i 2006 ble grunnstenen lagt for oppgradering av produktene fra Elkem Salten. Det nye anlegget vil spesielt øke foredlingsgraden på produktene til disse krevende kundene.

– Kombinasjonen av egenutviklet teknologi, tett kontakt med markedet og produksjonskompetanse ved Elkem Salten gir oss mulighet til denne etableringen, sier Dr Harald Schreiner, prosjektleder for anlegget. 
– Nå bygger vi for første gang ut vår banebrytende teknologi ut i full skala, og markedet viser stor interesse for det vi kan tilby.

Med det nye anlegget i drift vil Elkem Salten være den største globale leverandøren av spesialsilica til et krevende marked.
– Dette er en stor utfordring for organisasjonen og et vesentlig større prosjekt enn anlegget som ble bygget i 2006”, sier Børge Imingen, som leder Elkem Materials' lokale organisasjon i Salten.
– Vi er avhengige av gode, lokale leverandører og kompetente og engasjerte ansatte. Jeg er ikke i tvil om at vi skal løfte dette prosjektet og derved ytterligere styrke Elkems virksomhet i Straumen".

Elkem Salten viser for tiden gode resultater. Prisene på metallet fra verket er oppadgående, og vi har funnet det riktig å sette den siste av våre 3 ovner i drift igjen etter at den har stått siden 2005 .
– Men vi vet at ting kan snu fort, sier nytilsatt verksdirektør Arve Ulriksen. –  Vi må derfor styrke verket ved å arbeide jevnt med forbedringer, både innen helse, miljø og sikkerhet , produksjonsprosesser og produkt, samt  innenfor innovasjon og nyskaping.

– Vi er heldige som kan dra nytte av de gode tidene, og vil demonstrere for kunder og eiere at vi er liv laga også i vanskelige tider. Da må vi også vise at vi makter å levere produkter som få eller ingen andre kan tilby, slik at vi har etterspørsel og gode resultater uavhengig av konjukturer. Med langsiktighet fra myndigheter og eiere satser vi på å utvikle både verk og ansatte. 

Published:

Last updated: