Elkem spesialiserer seg innenfor solar- og silisiumrelaterte løsninger

Elkems nye strategi etter salget av Elkem Aluminium er å bli en produsent i verdensklasse av solar- og silisiumrelaterte spesialprodukter. Selskapet reorganiseres nå for å være best mulig rustet til å utvikle nye prosesser, teknologier og materialer.

– Et mer fokusert silisiumselskap i kombinasjon med dagens utfordrende markedssituasjon har skapt behov for reorganisering og en slankere selskapsstruktur. Vi er derfor godt i gang med å effektivisere organisasjonen og redusere kostnader, men samtidig beholde kritisk kompetanse, opplyser HR-direktør Karin Aslaksen.

Reorganiseringen vil bidra til at selskapet kan ta ut synergier på tvers av enheter, særlig innenfor støttefunksjoner på konsernnivå, salgs- og logistikkapparatet og støttefunksjoner innenfor teknologi og FoU. Totalt har Elkem som mål å spare minst 160 millioner kroner. 160 ansatte kan bli overtallige.

– Prosessen har vært krevende, bl.a. pga. et stramt tidsforløp, men de ansatte har forståelse for de grepene som nå gjøres, sier Aslaksen.

De ansatte som omfattes av prosjektet har kartlagt sin egen kompetanse, og ledere har levert funksjonsbeskrivelser. Elkems ledelse og representanter fra Tekna, NITO, FLT, Negotia, I&E og Lederne er blitt enige om kriterier for utvelgelse.

Omstruktureringen er planlagt gjennomført innen utgangen av oktober 2009.

Kontakt
HR-direktør Karin Aslaksen, Elkem AS, tlf. +47 22 45 01 00

Published:

Last updated: