Elkem stanser tre ovner i Norge

På grunn av usikkerhet rundt utviklingen i markedet for ferrosilisium og silisium i Europa, har Elkem besluttet midlertidig å stanse produksjonen ved ytterligere tre av selskapets ovner i Norge. Smelteverkene Bremanger, Bjølvefossen og Salten reduserer sin produksjon fra midten av desember. Ansatte ved Salten vil bli berørt av permitteringer.

Produksjonsstansen på ovnene i Bremanger og Bjølvefossen er anslått til å vare i minst fire uker. Verkene vil i denne perioden gjennomføre vedlikeholdsprosjekter og opplæring, og en del av de ansatte vil ta ut ferie, slik at permitteringer ikke blir nødvendige. Varighetene av stansen kan imidlertid bli forlenget, og i så fall kan det bli behov for permitteringer.

Permitteringer på Salten

Elkem Salten stanset 15. november produksjonen ved en av verkets tre ovner. De ansatte ble før denne stansen informert om at permitteringer kunne bli nødvendig. I et allmøte i dag informerte verksdirektør Arve Ulriksen om at verket må stanse produksjon ved ytterligere én ovn fra 12. desember, og at permitteringer dessverre er uunngåelig.

- Jeg har forståelse for at mange nå vil føle usikkerhet som følge av vår beslutning. Det er ikke avklart hvor mange som vil bli permittert, og vi vil nå gå i dialog med fagforeningene for å avklare dette, sier Ulriksen.

Elkem kan ikke si noe konkret om varigheten på stansen på Salten. Men dersom markedssituasjonen tillater det, vil en av ovnene settes i drift igjen i slutten av februar. Ovnen som ble stanset i november skal oppgraderes neste høst, og den vil sannsynligvis stå til oppgraderingsarbeidet begynner.

Kontaktpersoner:

Arve Ulriksen, verkssjef Elkem Salten
Mobil: 95 03 03 19
E-post: arve.ulriksen@elkem.no

Robin Ephithite, verkssjef Elkem Bremanger
Mobil: 950 30 330
E-post: robin.ephithite@elkem.no


Lars-Arne Stalheim, verkssjef Elkem Bjølvefossen
Mobil: 959 17 055
E-post: lars-arne.stalheim@elkem.no

Published:

Last updated: