Elkem tildelt tre priser under CastExpo’13

Elkem Foundry Products ble tildelt tre priser av det amerikanske støperiforbundet AFS under forbundets kongress "CastExpo and Metalcasting Congress" i St. Louis 6.–9. april 2013.

Under en lunsj 7. april tildelte AFS' støpejernsavdeling Group Service-prisen til Elkem, som med det fikk anerkjennelse for sitt arbeid i både avdelingen og forbundet. Kevin McMahon, Elkems Field Account Manager, mottok prisen på vegne av Elkem.

Under samme lunsj tildelte støpejernsavdelingen prisen for enestående individuell service til Mike Riabov, Elkems nye Field Account Manager. Prisen anerkjenner Riabovs mangeårige engasjement i støpejernsavdelingen i forbindelse med arbeidet han har gjort for Neenah Foundry, og nå Elkem.

Den 9. april tildelte forbundet prisen for vitenskapelige bedrifter til Doug White, Elkems Technical Service Manager, «for hans bidrag til bransjen gjennom praktisk forskning og kunnskapsdeling, noe som har fremmet kunnskapen om støpejernsbransjen».

Elkem Foundry Products er en ledende produsent og leverandør av høyeffektsympemidler og MgFeSe til grå- og seigjern.  Selskapet har tekniske salgsorganisasjoner i USA, Canada og flere andre steder i verden, samt et eget team i Norge for forskning og utvikling for kunder. Dette teamet har spesialisert seg på å yte teknisk assistanse til sine støperikunder. Som en del av denne jobben er Elkem ivrige støttespillere for det amerikanske støperiforbundet og forbundets tekniske program.

Published:

Last updated: