Elkems Forskningsfond (EFF) - Stipendutdeling 2008

Elkems Forskningsfond (EFF) deler ut stipender innen norsk metallurgi og kjemi. Det inviteres til å søke stipend og å foreslå kandidater og oppgaver.


EFF deler ut inntil 5 stipender a NOK 50.000 i 2008. Fondet styres av representanter fra Elkem; Kai Johansen, Forskningsrådet; Astrid Brenna og NTNU; Merete Tangstad.

Søknad om stipend skal inneholde en beskrivelse av formålet, arbeidsoppgavene, finansiering samt CV til søkeren. Det forlanges rapport underveis og ved endt prosjekt/oppgave.

Forslag til kandidater må begrunnes ut i fra kandidatens kvalifikasjoner og nytteverdien for norsk metallurgisk og kjemisk industri.

Søknadsfristen er 20. oktober 2008. Etter styrebeslutning vil en del av summen utbetales, og det resterende beløpet ved avslutning av oppgaven.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte:
Professor Merete Tangstad, NTNU
Spesialrådgiver Astrid Brenna

Søknader sendes til styreformann i EFF:
Dr. Kai Johansen Elkem AS, e-post: kai.johansen@ekem.no


Kopi sendes til sekretær på e-post: gunnar.schussler@elkem.no

Published:

Last updated: