Elkems Forskningsfond deler ut Innovasjonspris 2011

Elkems Forskningsfond (EFF) deler ut innovasjonspris innenfor norsk metallurgi og kjemi. Det inviteres til å foreslå kandidater.

EFF deler ut diplom à NOK 50.000 under PROSIN-konferansen i Kristiansand 25. og 26. mai 2011.

Forslag til kandidater skal inneholde en beskrivelse av formålet, arbeidsoppgavene, samt CV til søkeren. Forslag til kandidater må begrunnes ut i fra kandidatens kvalifikasjoner og nytteverdien for norsk metallurgisk og kjemisk industri.

Søknadsfristen er 15. april 2011. 

Fondet styres av representanter fra Elkem Solar AS; Ragnar Tronstad, Forskningsrådet; Astrid Brenna og NTNU; Merete Tangstad.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte:
Direktør Ragnar Tronstad, ragnar.tronstad@elkem.no
Professor Merete Tangstad, NTNU, merete.tangstad@material.ntnu.no
Spesialrådgiver Astrid Brenna, ab@forskningsradet.no

Søknader sendes til styreformann i EFF:
Ragnar Tronstad, ragnar.tronstad@elkem.no
Kopi sendes til sekretær på e-post: gunnar.schussler@elkem.no

Published:

Last updated: