Elkems Forskningsfond gir innovasjonspris til miljøgründer

Elkems Forskningsfonds (EFF) Innovasjonspris går i år til dr. Knut Henriksen i Metallkraft. Henriksen får prisen for sin gründerinnsats for selskapet. Metallkraft har spesialisert seg på å gjenvinne silisiumkarbid fra saging av solcelleskive

Prisen ble delt ut på PROSIN-konferansen i Kristiansand 25. mai.

Innovasjonsprisen på 50 000 kroner deles ut til enkeltpersoner eller grupper som driver med forskning og utvikling innenfor norsk metallurgisk og kjemisk industri.

Knut Henriksen har siden 2007 arbeidet med gjenvinning av silisiumkarbid og glykol fra saging av solcelleskiver, og arbeider videre med også å utnytte silisium fra sagestøvet.

–Området som Henriksen og Metallkraft har spesialisert seg på betyr mye for å fjerne potensielle forurensningskilder og for å returnere verdifulle råmaterialer til waferprodusenter. Å skape verdi fra avfall gjennom miljøvennlige prosesser er en nødvendig utvikling, sier forskningsdirektør Ragnar Tronstad i Elkem Solar.

Metallkraft har hovedkontor i Kristiansand og produksjonssteder i Norge, Singapore og Kina.  Selskapet har på fire år vokst fra én til 200 ansatte.

Knut Henriksen har tidligere jobbet med forskning i Elkem.

EFF styres av direktør Ragnar Tronstad (Elkem Solar), spesialrådgiver Astrid Brenna (Norges forskningsråd) og professor Merete Tangstad (NTNU).

Mer informasjon kan fås ved å kontakte:
Direktør Ragnar Tronstad, Elkem Solar, tlf. 906 35 191

Published:

Last updated: