Elkems bærekraftsrapport 2013

Denne uken lanserte Elkem sin bærekraftsrapport for 2013. Les Administrerende direktør Helge Aasens forord om selskapets mål for bærekraftig, innovasjonsdrevet vekst.

Link til bærekraftsrapporten på norsk

Link til bærekraftsrapporten på engelsk

 

Forord av Helge Aasen:

Rustet for ny bærekraftig vekst

Mange blir overrasket når de oppdager hvor innovasjonsdrevet smelteverksindustrien er. De forbinder verkene med forurensning, belastende arbeidsplasser og produksjon av enkle råvarer. At for eksempel Elkems verk i Bremanger produserer en spesiell silisiumkvalitet, som er å finne i så og si alle iPhone- og Samsung-telefoner, kommer som en overraskelse på de fleste. Faktum er at siden Elkem ble etablert av Sam Eyde i 1904, har vi vært på jakt etter nye produkter og nye produksjonsmetoder, med vannkraft og kompetanse som bærebjelker.

Vi har ambisiøse mål. Elkem skal bidra til en bærekraftig fremtid gjennom å utvikle avanserte silisium- og karbon-baserte løsninger som skaper verdi for våre kunder, ansatte og samfunnet.  Dette betyr at vi skal drive produksjon på en sikker og miljøvennlig måte, med lavest mulig energiforbruk og med lavest mulig utslipp.

Det er riktig at industrien har en lite stolt historie knyttet til sikkerhet på arbeidsplassen. Helge Førde, som feirer 50 år som ansatt ved verket i Svelgen i Bremanger, kan fortelle at arbeidsulykker tidligere var en del av hverdagen på verkene. Slik er det ikke lenger. 2013 er det andre året på rad uten arbeidsulykker som har gitt varige mén i hele Elkem-konsernet. Vi jobber kontinuerlig for å bedre arbeidsmiljøet for våre ansatte. Et eksempel er Elkem Carbons Zero Dust-visjon. Støv er skadelig for helse og for miljøet, men det er også sløsing med ressurser og krever tid i form av økt vedlikehold.

Elkem Business System er kjernen i vår organisasjonskultur og arbeidsform. Dette legger grunnlaget for å trene og involvere hele organisasjonen i problemløsning og kontinuerlige forbedringer og innovasjon.

Vi har oppnådd gode og viktige resultater av vårt arbeid i 2013. Vi startet opp en ny stor smelteovn på Salten i 2013, der målet både er å produsere et skreddersydd silisiumprodukt, Si99 til silikon, og samtidig redusere utslippet av NOx. Vi hadde på forhånd gjort studier og målinger som viste at utslippet av NOx var større enn det både vi og myndighetene trodde, og funnet forklaringen på hvorfor det var slik. Basert på denne kunnskapen har vi utviklet ny teknologi og modifisert den nye ovnen, slik at NOx-utslippet er redusert med 40 prosent. Dette vil kunne bety mye for hvordan smelteovner over hele verden drives i fremtiden. 

Jo bedre mulighetene for å lagre strøm basert på sol og vind er, jo mindre avhengige blir verden av fossile energikilder. Som silisiumprodusent er Elkem med i randsonen av utviklingen av en ny generasjon batterier, hvor silisium brukt i anoden på litiumbatterier vil øke batterikapasiteten dramatisk, og revolusjonere anvendelsen av batterier. For eksempel vil dette kunne gjøre det mulig å lagre strøm fra sol og vind, slik at hver eiendom kan være sitt eget selvstendige kraftverk.

Flere av verkene våre har etablert eller er i ferd med å etablere energigjenvinningsanlegg, og vi er hele tiden på jakt etter alle former for sløsing med energi. Elkem Solars metode for produksjon av superrent silisium til solcelle-industrien er den mest kjente av våre nyere innovasjoner. Vår metode kutter energiforbruket med 75 prosent, sammenlignet med konvensjonell teknologi, noe som betyr mye når solenergi skal bli den viktigste strømkilden i store deler av verden.


Vi har gjort to viktige investeringer i 2013. I Paraguay har Elkem inngått et 50/50 joint venture med de argentinske investorene Grupo Andreani og Grupo Araújo, for å bygge et nytt ferrosilisiumverk nær Paraguays hovedstad Asunción.  Det blir et førsteklasses verk, strategisk godt plassert i et marked i rask vekst og med god tilgang på både vannkraft, trekull (CO2-nøytralt reduksjonsmateriale) og andre innsatsfaktorer.

I Sarawak i Malaysia har vi startet byggingen av en elektrodemassefabrikk, som vil være klar til produksjon i 2015. Også dette verket vil ha vannkraft som energikilde.  

2013 var et krevende år økonomisk for Elkem, først og fremst på grunn av overkapasitet innenfor polysilisium til solindustrien. Resultatet etter skatt ble minus 600 millioner kroner i 2013. Elkem Solar var ute av produksjon i 2013, og bidro med 450 millioner kroner negativt.

I juni 2013 vedtok styret i Elkem å styrke balansen i selskapet ved at et aksjonærlån på 4,4 milliarder kroner ble konvertert til egenkapital. I mars 2014 ble kapitalbasen i Elkem Solar styrket ved en rettet emisjon på 200 millioner USD mot den Hong Kong-baserte finansielle investoren Guangyu International Investment Company for 200 millioner USD, som nå eier 50 prosent av Elkem Solar.

Både Elkem-konsernet og Elkem Solar har en solid finansiell basis, og er med sine produkter godt rustet for vekst basert på materialer som er nødvendig for en bærekraftig global utvikling.

Helge Aasen, Administrerende direktør

Published:

Last updated: