Elkems forskningsfond deler ut Innovasjonspris

Elkems forskningsfond (EFF) vil i 2010 dele ut en innovasjonspris med diplom til enkeltpersoner eller grupper som driver med forskning og utvikling innen området ”Silisiumbaserte solceller” i forbindelse med Prosessindustriens - PROSIN–konferansen. Det inviteres til å foreslå kandidater, selskap, institutter eller andre som har bidratt til viktig kunnskap og/eller nye prosesser innen området.

EFFs innovasjonspris blir på NOK 50.000 i 2010.

Fondet styres av representanter fra
Elkem Solar AS, direktør Ragnar Tronstad
Norges forskningsråd, spesialrådgiver Astrid Brenna
Institutt for Materialteknologi, NTNU Prof. Merete Tangstad.

Forslag må begrunnes ut i fra kvalifikasjoner og nytteverdi innenfor silisiumbaserte solceller.

Frist for å komme med forslag er 15. mars 2010.

Etter styrebeslutning vil prisen utdeles i forbindelse med PROSIN konferansen i mai 2010.

Mer informasjon kan fås ved å kontakte:

Professor Merete Tangstad, NTNU, Trondheim
Spesialrådgiver Astrid Brenna, Norges forskningsråd, Oslo.

Forslag sendes til styreformann i EFF:
Dir Ragnar Tronstad, Elkem Solar AS, e-post: ragnar.tronstad@elkem.no
Kopi sendes til sekretær på e-post: gunnar.schussler@elkem.no

Published:

Last updated: