Energi- og miljøpris til Elkem Thamshavn

EMIL-prisen 2009 (Energi- og miljøprisen) tildeles i år Elkem Thamshavn. EMIL-prisen, som første gang ble utdelt i 1976, tildeles en person, bedrift eller organisasjon som har utmerket seg innen energi- og miljøarbeid. Prisen tildeles av Norsk Energi på foreningens årsmøte den 4. juni i Oslo.

- Prisen er en anerkjennelse for jobben vi gjør for å bli verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Vi har gjenvunnet i overkant av 100 GWh og jobber nå med planer om å øke energigjenvinningen, sier verksdirektør Alf Tore Haug.

Begrunnelse for pristildelingen 2009:
Elkem Thamshavn er det eneste silisiumverket i verden som gjenvinner elektrisitet fra silisium-prosessen, og bedriften har nedlagt et omfattende forskning - og utviklingsarbeid for å oppnå optimal gjenvinning og driftsforhold. Produktet har tidligere i stor grad vært levert til aluminium og stål-industrien, men nå danner det også råstoffgrunnlag for solcelleproduksjon.

Det har eksistert smelteverk på området siden 1931, men det eksisterende verket for produksjon av ferrosilisium ble åpnet i 1964 med en ovn og ble utvidet i 1981 med en ny og større ovn. Verket begynte tidlig å erstatte en del av prosessens kullbehov med biomasse (trekull) og fikk derved redusert utslippet av drivhusgassen CO2 betraktelig. I 1982 ble planer om å produsere elektrisitet fra de varme avgassene fra prosessen startet, og i dag gjenvinnes ca 22 % av det totale elektrisitetsforbruket. Verket produserer i dag høyverdig Si og høyverdig microsilica i tillegg til gjenvunnet elektrisitet.

Elkem Thamshavn planlegger ytterligere tiltak for å øke el. gjenvinningen samtidig som de leverer overskuddsvarme som fjernvarme til Orkanger.

EMIL-prisen vil bli overrakt av Ola Borten Moe, stortingsrepresentant og leder av næringskomiteen på Stortinget.

Published:

Last updated: