Enova-støtte gir grunnlag for utvikling av Elkem Salten

- Vi er svært tilfreds med Enova-støtten på 350 millioner kroner til energigjenvinningsanlegget ved Elkem Salten. Støtten vil gi et godt grunnlag for å videreutvikle teknologi med betydelig klimapotensial i Norge og internasjonalt, sier Helge Aasen, administrerende direktør i Elkem.

Enova annonserte i dag at Elkem Salten får tilsagn om investeringsstøtte på 350 millioner kroner. Investeringsstøtten går til et prosjekt for bygging av et energigjenvinningsanlegg som vil kunne gjenvinne så mye som 300 GWh elektrisitet årlig.

- Energigjenvinning er Elkems og smelteverksindustriens fremste bidrag til å redusere verdens klimautslipp. Investeringstøtte fra Enova er helt avgjørende for igangsettelse av denne type prosjekter. Vi er svært tilfreds med tildelingen fra Enova, som vil danne grunnlag for å realisere prosjektet, sier Helge Aasen, administrerende direktør i Elkem, og legger til:

- Anlegget vil legge til rette for langsiktig og ressurseffektiv drift ved Elkem Salten. Det vil bli verdens hittil største energigjenvinningsanlegg ved et silisiumverk og bidrar også til å styrke Elkems mål om å være blant verdens mest miljøvennlige og energieffektive kraftforedlende selskaper, sier Aasen.

Samlet er prosjektet beregnet å koste over én milliard kroner og målet er oppstart i løpet av 3-4 år. Bygging og drift av energigjenvinningsanlegget vil gi en betydelig lokal sysselsettingseffekt.

Gjennom 30 år har Elkem utviklet kompetanse på drift av gjenvinnings­anlegg med støvfangst fra blant annet verkene i Thamshavn og Bjølvefossen. Et gjenvinningsanlegg for leveranse av vanndamp til nærliggende industri er under ferdigstillelse i Canada og vil startes opp i desember i år.

Teknologien har et betydelig internasjonalt potensial som klimatiltak, ifølge Aasen, som forteller at det gjennomføres forstudier for tilsvarende anlegg ved alle Elkems verk.

- Bygging av energi­gjenvinnings­anlegg må tilpasses hvert smelteverk, men investeringsstøtten skaper grunnlag for videre implementering av energigjenvinningsanlegg ved våre øvrige anlegg.

For nærmere informasjon:

Helge Aasen, Administrerende direktør i Elkem, tlf 99247635

Arve Ulriksen, verksdirektør for Elkem Salten, tlf 95030319

Bakgrunn/fakta

Om Elkem Salten

  • Smelteverk lokalisert i Sørfold kommune i Nordland
  • 180 ansatte
  • Omsetning på 1,2 mrd kroner i 2011
  • Årlig produksjonskapasitet på 70.000 mt silisium, 27.000 tonn microsilica og 8.000 mt Sidistar
  • Årlig elkraftforbruk på 1.000 GWh ved full drift

Om energigjenvinningsprosjektet

  • Forventer en årlig gjenvinning av 300 GWh elektrisitet til sentralnettet.
  • Fullt potensial er 335 GWh per år – tilsvarende årlig energibehov for 13.400 bolighus
  • Samlet prosjektkostnad på over én milliard kroner
  • Mål om gjennomføring innen 3-4 år
  • Gir en utslippsreduksjon tilsvarende 210.000 tonn CO2 per år

Published:

Last updated: