Feiret åpning av Sauda-kraftverkene i to dager

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen lot seg imponere av ingeniørkunsten i Sønnå kraftverk på åpningsdagen 21. april. Orklas konsernsjef Dag J. Opedal satte kraftanlegget inn et industrihistorisk perspektiv. Neste dag fikk også lokalbefolkningen omvisning, da kraftverket åpnet dørene inn til fjellhallen på nytt.

- Vi trenger mer grønn energi fremover både i forhold til de globale klimautfordringene, men også i forhold til den fremtidige energibalansen i Norge. Dette er et viktig prosjekt, som har betydning langt utover Sauda og Rogaland, og som jeg ønsker velkommen, sa Riis-Johansen.

Vannkraften har hatt en avgjørende betydning for utviklingen av det norske velferdssamfunnet. Samtidig har vannkraften hatt stor betydning for det Orkla vi ser i dag. Saudaprosjektet er kanskje en av de siste store vannkraftutbyggingene i Norge, men sannsynligvis også en av de mest skånsomme, sa konsernsjef Dag J. Opedal.

Stemningen da gjestene ankom Sauda med båt for å feire åpningen av Sauda-kraftverkene minnet om 17. mai: Sol, smørblide mennesker og mange gratulasjoner. Det var da også stor grunn til å feire kraftutbyggingen i Sauda: Den gir totalt 1 850 GWh - med 650 GWh ny fornybar energi - som tilsvarer en femtedel av Oslos strømforbruk. Investeringen kommer på 2,1 milliarder kroner.

Gjestene ble fraktet med buss en kilometer inn i fjellet til en festpyntet fjellhall, hvor historisk film og nye bilder lyste opp veggene på vei inn. Styreleder i Elkem Saudefaldene og direktør for Samfunnskontakt i Elkem ønsket alle velkommen til åpningen. Elkem Energi-ansatt Øyvind Lind-Johansen satte tonen ytterligere med feiende flott fiolinmusikk før omvisningen og resten av festen begynte

De ansatte i Elkem Saudefaldene kunne puste lettet ut etter godt gjennomført arrangement, da gjestene hadde forlatt fjellhallen. Neste dag rykket 300 Saudafolk inn på åpen dag

Fakta om prosjektet
Saudaprosjektet er den største kraftutbyggingen i Norge på mange år. 34 km tunneler og sjakter er sprengt ut. Hele anlegget består av fem kraftverk: Dalvatn, Storlivatn, Svartkulp, Sønnå høy og Sønnå lav. Sauda I og Sauda III tas ut av drift.

Utbyggingen startet i 2005, da investeringen ble godkjent i Orklas styre. Totalt kommer utbyggingen på 2,1 milliarder kroner, og gir 650 GWh ny fornybar energi.

Fakta om Aktieselskabet Saudefaldene
- eies av Elkem AS (85 %), et heleid selskap i Orklakonsernet, og av Sunnhordland Kraftlag AS (15 %).
- Stiftet i 1913
- Konsesjon for første utbygging i 1914
- Flere store kraftutbygginger i Saudafjellene 1915-1968
- Konsesjon gitt til videre utbygging 2003

Published:

Last updated: