Forbedringskultur i fokus på verkskonferanse

Spontan applaus fra kolleger. På storskjermen glitrer tallet 3367. På det antallet dager har det ikke vært skader med fravær hos Elkem Carbon - Carboderivados i Brasil. Verksdirektør Ernesto Mosaner begeistrer publikum med innlegget om det han spøkefullt kaller for Ernesto Business System, Elkem Business System (EBS) tilpasset forholdene i Brasil.

Har noen verk tatt i bruk en smart forbedringsmetode som andre verk i Elkem kan benytte seg av? 31 Elkem-kolleger deltar på lederkonferanse på Rica Hotell i Oslo for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. HMS og EBS er begge - som det skal være - høyt på agendaen. Adm. dir. John G. Thuestad åpner konferansen med å stake ut veien fremover: “Achievements and Strategic issues – where to be in 2008?” 

- Den øverste ledelsen i Elkem, inkludert verksdirektørene, samles to ganger i året for å fokusere på overordnede mål (HMS, økonomi, etc.) og retning, og for å dele erfaringer om hvordan å praktisere EBS for å oppnå kontinuerlig forbedring. Noen ganger på et av verkene, andre ganger i Oslo, forteller personaldirektør Karin Aslaksen, før Ernesto Mosaner jr fra Elkem Carbon i Brasil starter sin presentasjon.

Kontinuerlig forbedring
- Vår visjon er å oppnå organisk vekst gjennom den kontinuerlige forbedringen av våre ansatte og vår drift, starter Ernesto Mosaner. Han forteller ivrig om innføringen av EBS og utviklingen av en forbedringskultur i den brasilianske delen av Elkem Carbon. 

Mosaner krydrer presentasjonen med anekdoter, dikt, film og filosofiske betraktninger og understreker dermed et av hans hovedpoeng: Som leder er det ekstremt viktig å være engasjert. ”Ledere kan ikke delegere engasjement. Det vil først bli reelle endringer i en organisasjon når ledere selv er involverte i endringprosesser og opptrer som rollemodeller, poengterer Mosaner og føyer til at kommunikasjon ofte undervurderes i endringsprosesser: ”Det første ledere bør tenke på når de våkner er kommunikasjon.”

Priser for forbedringsarbeid
Et viktig måleinstrument for Elkem Business System (EBS) er H1-verdiene, dvs. fravær pga. skader. Mosaner kvitterer ut 3367 dager uten H1 og høster applaus fra kollegene. Etter presentasjonen gjennomgår HMS-direktør Mark Breidenthal H-verdiene i hele Elkem. John Thuestad kommenterer underveis: ”Vi skal feire våre suksesser – men kun i 30 sekunder!” Han tar seg likevel tid til å dele ut diverse interne priser innenfor forbedringsarbeid: Elkem Salten vinner prisen for beste forbedring i lønnsomhet og kost, Elkem Brasil, Carboindustrial, for beste utvikling innenfor EBS med målbare forbedringer på økonomi og drift, og Elkem Aluminium Lista for beste forbedring innenfor vern og sikkerhet.

Vellykket konferanse
Vel tilbake i Brasil gir Ernesto Mosaner jr noen betraktninger om konferansen:
- Hva fikk du selv ut av konferansen, Ernesto Mosaner?
- Konferansen har vært en flott mulighet til å bli bedre kjent med kolleger i Elkem, til å dele erfaringer og få ny kunnskap. Den har bidratt til å bedre kommunikasjonen. Etter min mening var konferansen vellykket.

- Hvordan var konferansen i forhold til forventningene? 
- Generelt sett levde konferansen opp til forventningene, men jeg så ikke helt den praktiske nytten av konklusjonene fra gruppediskusjonene og konklusjonene ble heller ikke klart definert eller åpent diskutert. 

- Hva fikk du ut av konferansen?
- Jeg fikk mer kunnskap om Orkla, mye informasjon fra mine kolleger og en god følelse som jeg har overført til vårt team i Brasil.

- Hva synes du var spesielt interessant?
- Presentasjonene fra verkene, nye selskaper og strategier, diskusjonene og – selvfølgelig – prisen og anerkjennelsen vi fikk. 

Andre poster på programmet på verkskonferansen var:

Development of the Elkem Solar Business Unit: Erik Løkke-Øwre, Direktør Elkem Solar 

Vision, strategy and values in Orkla/Elkem: Introduksjon av Johan Hovland, direktør for samfunnkontakt

Group and plenary discussion

How to reach our targets in HQS-E?: Introduksjon for konsern-sikkerhet, Mark Breidenthal, direktør sikkerhet

Building a new FSM Facility at Icelandic Alloys: Ingimundur Birnir, verksdirektør Icelandic Alloys og Fredrik Behrens, verksdirektør på Elkem Bjølvefossen og prosjektdirektør FSM-Island

Growth and strategic development of Elkem Carbon Business: The Ferroveld Case in South Africa,
Helge Aasen, direktør for Elkem Carbon

Published:

Last updated: