Forskningsteknisk senter ved Elkem Technology – 75 år i spissen for den teknologiske utviklingen

I løpet av sin 75 år lange historie har forskningsteknisk senter ved Elkem Technology vært medvirkende til banebrytende teknologiske gjennombrudd som har gjort produksjonen av aluminium og ferrolegeringer renere og mer effektiv. I dag åpner det forskningstekniske senteret sine laboratorier og pilotanlegg for eksterne kunder og fortsetter å flytte teknologiske grenser.

Forskningsteknisk senter ved Elkem Technology feiret nylig 75-årsjubileet for sin forsøksstasjon med et arrangement der kunder, forskningspartnere og representanter for myndighetene var til stede. Under arrangementet tok både ansatte og ledelsen et tilbakeblikk på mye av det de har oppnådd

Fra fremstilling av råjern til karbotermisk aluminiumsproduksjon

I de første årene var utviklingen av en prosess for elektrisk fremstilling av råjern et viktig gjennombrudd for Elkem, etter å ha blitt grundig testet på forsøksstasjonen i Kristiansand.  En annen milepæl var utviklingen av en teknologi for produksjon av ferronikkel av høy kvalitet fra laterittholdig nikkelmalm. Denne prosessen er fortsatt den mest brukte teknikken i produksjonen av ferronikkel fra lateritt.

De siste ti årene har den vesentligste teknologiske nyvinningen fra Elkems forskningstekniske senter vært utviklingen av en energieffektiv metallurgisk prosess for produksjon av solcellesilisium. Denne prosessen bruker 75 % mindre energi enn tradisjonelle teknikker. På arrangementet for 75-årsjubileet roste Geir Ausland, verksdirektør i Elkem Solar, forsøksstasjonen: – Elkem Technology fortjener en stor del av æren for at det ble mulig å industrialisere Elkem Solar Silicon®-prosessen.

En pågående prosess er utviklingen av en teknologi for produksjon av karbotermisk aluminium. Dette arbeidet utføres for Elkems langsiktige samarbeidspartner Alcoa, og Elkems teknologimedarbeidere har vært med helt fra starten. I dag eies prosessen av Alcoa, og pilottestingen er flyttet til aluminiumsverket på Lista.

Laboratorier og pilotanlegg er nå åpne for eksterne kunder

Kjernekompetansen til Elkems forskningstekniske senter ligger i høytemperaturprosesser, behandling i elektrisk lysbueovn og metallurgiske prosesser. Elkem har i årenes løp opprettet nære forbindelser til noen av verdens mest profilerte forskningssentre for høytemperaturprosesser.

I de senere år, og med fremveksten av flere spesialiserte produkter, har produkttesting for kunder og forskningstjenester fått en mer fremtredende plass. Disse tjenestene er åpne også for kunder utenfor Elkem, og mange av de nåværende kundene og samarbeidspartnerne deltok i feiringen av forsøksstasjonens 75-årsjubileum.

Forskningsteknisk senter ved Elkem Technology har i dag en stab på 59 personer. Gro Eide er direktør for senteret. Hun sier at kombinasjonen av erfarne medarbeidere, pilotanlegg i industriell målestokk i tillegg til verksteder og analyselaboratorier gjør dette senteret unikt i global sammenheng.

- Det er en betydelig interesse fra eksterne kunder, noe som gir senteret nye muligheter for fremtidige prosjekter. Senteret er en strategisk ressurs for Elkems teknologiske utvikling. Kontinuerlig utvikling er en forutsetning for å opprettholde konkurranseevnen i markedet.  Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på signalene våre om å åpne dørene for eksterne kunder og mulige prosjektpartnere. Ut fra tidligere erfaringer tror vi dette også kan føre til nye forretningsmuligheter for Elkem og videre utvikling av vår kjernekompetanse.

Les mer om Elkem Technologys teknologitjenester

Published:

Last updated: