Fra miljøproblem til forretning

Med microsilica har Elkem både løst et miljøproblem og utviklet et godt forretningsområde. Microsilica gjør betong, ildfaste produkter og andre konstruksjonsmaterialer tettere, sterkere og mer motstandsdyktige mot slitasje. Materialet utvinnes under rensing av støvutslippene fra smelteverkene. Elkem er i dag verdens største leverandør på microsilica.

Filtreringsteknologi
I et vanlig norsk smelteverk produseres det så mye støv at det i løpet av ett år ville fylt en fotballstadion i åtte meters høyde. Allerede fra 1950-tallet arbeidet Elkem med å utvikle filtreringsteknologi som kunne eliminere utslippene til luft fra selskapets silisium- og ferrosilisiumverk. Arbeidet pågikk frem til 1974, da ingeniører ved Fiskaa Verk i Kristiansand lyktes med å utvikle en teknologi som kunne håndtere de store mengdene med svært fint støv som smelteprosessen genererer.

Investert i forskning
I 1980 ble Elkem Materials etablert med det formål å utvikle anvendelsesområder for det utvinnede støvet. Betydelige midler ble investert i forskning og utvikling, og mer enn 300 ulike mulige anvendelsesområder ble undersøkt. I løpet av 1980- og 90-årene skjøt salget av microsilica fart, og Elkem Materials utviklet seg gradvis fra et utviklingsselskap til en kommersiell aktør.

-Ca. 25 prosent av produktene som Elkem Materials selger i dag, kommer fra egne smelteverk. Resten kjøpes inn fra eksterne leverandører, forteller Jon Meland, direktør i Elkem Materials.

Fokus på Kina
I dag er alle smelteverk i Europa utstyrt med rensing.

-Fokus nå er på bygging av renseanlegg til den omfattende industrien i Kina, sier Meland.

Etter økt miljøfokus fra kinesiske myndigheter samt omfattende teknologileveranser fra Elkem Materials, er industrien i Kina på vei mot vestlig miljøstandard på dette området. I 2006 etablerte Elkem Materials et joint venture-selskap med Inner Mongolia Erdos Metallurgy Co. Ltd. Dette er nå verdens største ferrosilisiumsmelteverk.

-Selskapet har klare ambisjoner om å være den ledende leverandøren innen sin bransje. Alle smelteovner i virksomheten, både eksisterende og anlegg under bygging, blir utstyrt med rensing av utslipp. Elkem Materials selger all microsilica fra anleggene, sier Jon Meland.

Fakta
Microsilica er mikropartikler av amorft silisiumdioksid som samles i filtre etter smelteprosessen ved silisium- og ferrosilisiumverk. Partiklene er vanligvis mindre enn 0,001 mm og på størrelse med dem som finnes i sigarettrøyk.

Published:

Last updated: