Fremtidstro ved Elkem Salten

Nytt Sidistar-anlegg, fersk Sikkerhetspris og oppstart av ovn 1 som planlagt. Innsatsviljen er på topp ved Elkem Salten. Adm. direktør Helge Aasen åpnet torsdag 15. oktober det nye anlegget som skal levere spesialmicrosilica til plast- og gummimarkedet.

- Jeg er imponert over det glødende engasjementet jeg har sett her i dag. Den typen unike spesialprodukter som produseres ved Sidistar-anlegget er Elkems fremtid, sa Aasen etter omvisning på det nye anlegget og resten av verket.

Sidistar-anlegget gir mulighet for å fremstille produkter med høyere renhet enn det som hittil har vært mulig. - Utvidelsen betyr nye arbeidsplasser ved Elkem Salten, sier verksdirektør Arve Ulriksen. Vi er meget stolt av at dette prosjektet er gjennomført  til tross for de tøffe tidene vi har vært gjennom. Arbeidene på anlegget har pågått i overkant av ett år og er sluttført innenfor en kostnadsramme på 50 millioner kroner.

Det nye anlegget, hvor det er tatt i bruk ny banebrytende teknologi, har allerede mottatt sine første ordrer.  Nå når anlegget kommer i full drift, er Elkem Salten den største globale leverandøren av spesialsilica til et krevende marked.

- Ferdigstillelsen av det nye produksjonsanlegget for spesialmicrosilica er første fase i vår satsing på utvikling av nye produkter ved Elkem Salten, sier verksdirektør Arve Ulriksen. Skal verkets fremtid sikres, må innovasjon og nyskapning stå sentralt. Vi må utvikle produkter som inkluderer ny teknologi, slik at vi differensierer oss fra våre konkurrenter.

Published:

Last updated: