Gjenbruker energi til oppvarming

Mosjøen Fjernvarme vil forsyne store deler av Mosjøen sentrum med energi til oppvarming. Anlegget gjenbruker energimengden på 15 GWh fra støperiet på Elkem Aluminium Mosjøen, som tilsvarer oppvarmingsbehovet til 1500 eneboliger.

Fjernvarmeanlegget som åpner til sommeren, gir energi til konkurransedyktige priser via Energiselskapet Fortum. 23 kunder (hovedsakelig næringsbygg) vil da utnytte spillvarmen fra industrianlegget som ligger i Mosjøen sentrum. 

- Kraftkrevende industri bør bruke energi på en mest mulig effektiv måte. Når vi nå har muligheten til å frigjøre grønn energi og tilbakeføre denne, er det helt i tråd med EUs nye retningslinjer innenfor dette området, sier HMS- og prosjektdirektør Ronny Vatland i Elkem Aluminium.

Energibalanse
For at Elkem Aluminium skal kunne jobbe mer målrettet med energieffektivisering, har selskapet i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) kartlagt energibalansen både på Lista og i Mosjøen. 

- En masterstudent, som nå er trainee i Elkem, har gjort en analyse av vår energiflyt og gitt oss en detaljert oversikt over energibalansen. Nå kan vi fatte beslutninger på et faktabasert grunnlag og velge riktige tiltak, påpeker Vatland.

Utfordring
Mange industrianlegg ligger i grisgrendte strøk, som vanskeliggjør gjenbruk av energi til fjernvarmeprosjekter. Bebyggelse som ligger for langt unna industrianleggene, kan ikke benytte seg av fjernvarme. Dette er tilfellet på Elkem Aluminium Lista. Verket har imidlertid iverksatt interne tiltak som har effektivisert energibruken. Ved å gjøre tekniske endringer på en kompressorstasjon sparer verket energi som kan sammenlignes med strømforbruket til 200 husstander.

- Hovedutfordringen i vår bransje er at det er vanskelig å nyttiggjøre seg spillvarme med lav temperatur på en fornuftig måte. Vi har et nært samarbeid med fagmiljøer og industrien for å finne nye anvendelsesmåter av spillvarme, avslutter Ronny Vatland.

Published:

Last updated: