Gunnar Halvorsen tildelt Elkems forskningsfond innovasjonspris

Det er blitt en tradisjon å dele ut priser fra Elkems forskningsfond på Prosin-konferansen. I år ble det delt ut både innovasjonspris og ærespris under konferansemiddagen ved Fevik hotell.

Innovasjonsprisen gikk til Gunnar Halvorsen som gjennom et arbeidsliv innen forskning og forskningsledelse har gitt betydelige bidrag til prosess- og produktutvikling innen Elkems aluminium- og silisiumdivisjoner. I de siste årene har han bidradd aktivt til en vellykket industrialisering av Elkem Solar.

Æresprisen ble delt mellom forfatterne av boken Production of High Silicon Alloys. Anders Schei, Johan Kristian Tuset og Halvard Tveit er alle anerkjente fagpersoner innenfor norsk metallurgisk industri.

Anders Schei er pensjonert forsker fra Elkem som bl.a. har utviklet det teoretiske grunnlag for Elkem Solar’s prosess. Johan Kristian Tuset har gjennom sitt virke som professor ved NTNU vært en viktig faglig bidragsyter til kompetanseutvikling i industrien. Halvard Tveit er som konsernspesialist i Elkem og professor 2 ved NTNU en viktig pådriver for utvikling av en miljøbevisst silisiumproduksjon.

Published:

Last updated: