HMS-pris til Elkem Thamshavn

Elkem Thamshavn ble tildelt Elkems HMS-pris for 2007 på årets Leadershipkonferanse. Verket vant prisen for markert fremgang på HMS-området. Elkem Aluminium Lista fikk EBS-prisen og Elkem Bremanger Silicon ble årets mest lønnsomme verk.

Kriterier for HMS-prisen er antall H1 & H2-skader (skader med fravær og totalt antall skader), antall jobbobservasjoner og antall rapporterte avvik pr. ansatte pr. år.

- I tillegg til selve antallet la vi mest vekt på forbedring fra året før. Kandidatene hadde stor forbedring på alle parametre. Thamshavn hadde dårligst utgangspunkt og viste store forbedringer gjennom strukturert arbeid. Vi ville gjerne belønne snuoperasjonen og oppmuntre til fortsatt forbedring, forteller HMS-leder Mark Breidenthal.

EBS-pris til Lista
Elkem Aluminium Lista vant EBS-prisen for sitt pionerarbeid i EBS-utvikling og implementering i Elkem. 
– Verket har gjennom mange år praktisert EBS i de fleste avdelingene og funksjoner og ser kontinuerlig etter nye anvendelser. Lista har gjennom flere år vært en benchmark for EBS i Elkem. Flere organisasjoner i Elkem, Sapa og andre Orkla-enheter har besøkt verket for å lære om EBS i praksis, opplyste EBS-coach Øyvind Sørlie under prisutdelingen på Elkems Leadershipkonferanse. 

- Elkem Aluminium Lista er en stor bidragsyter til EBS University og Orkla Production Academy. Erfaringene fra EBS i ledelse og arbeidspraksis har også blitt en av grunnprinsippene i kommersialiseringen av Ny Søderberg-teknologi.

Elkem Bremanger Silicon årets mest lønnsomme
Elkem Bremanger Silicon ble utropt til Årets Verk - Lønnsomhet. Kriteriene for prisen er både knyttet til faktisk lønnsomhet, når det gjelder driftsresultat og EVA, og virkelig forbedring fra foregående år.

- Elkem Bremanger Silicon har forbedret sin lønnsomhet, basert på forbedringsarbeid innenfor flere områder: 
• Sterk og tydelig lokal ledelse basert på EBS-prinsipper 
• God forbedring innenfor HMS, spesielt personsikkerhet 
• Kontinuerlig forbedring og stabilisering av driftsprestasjoner, både innenfor ovnsprosess og silgrain-anlegg 
• Utvikling av langsiktige kundeposisjoner, med basis i Customer Value Management, sa finansdirektør Morten Viga.

- I sum har dette medført at verket nå har en betydelig bedre lønnsomhet enn tidligere år, noe som også gir grunnlag for videre utvikling av verk og kundeposisjoner fremover, påpekte Viga.

Published:

Last updated: