Helge Aasen etterlyser helhetlig visjon for industripolitikken

Tirsdag var over 300 industriledere, politikere og andre industriinteresserte samlet på Industrikonferansen 2013. Helge Aasen, administrerende direktør i Elkem ga i et foredrag klare innspill om utfordringer og muligheter i norsk industripolitikk.

Aasen påpekte i foredraget at Norge trenger kraftkrevende industri, og at denne industrien bare kan ha livets rett dersom den er ledende innenfor teknologiutvikling og blir mer effektiv.

- Vi trenger kraftkrevende industri – isolert sett har det stor betydning. Det er viktig for miljøet, distriktene og underleverandører. Det er en viktig økonomisk drivkraft. Vi må satse mer på teknologiutvikling og næringsrettet forskning.

- Norge har mye å hente på at den næringsrettede forskningen styrkes. Vi må passe på at vi ikke blir forbikjørt av andre land og markeder. Vi har høy kompetanse og produktivitet i alle ledd. Lønnsnivået og råvarekostnadene er vanskelige å gjøre noe med, men vi kan bli mer effektive.

Elkems administrerende direktør avsluttet foredraget med å etterlyse en mer helhetlig visjon for norsk industripolitikk.

- Vi savner en helhetlig visjon når det gjelder norsk industripolitikk. Industriutvikling handler om mye. Det må tenkes mer helhetlig. Industriutviklingen er helt avhengig av å næringsrette kraft-, klima-, infrastruktur- og utdanningspolitikken.

Les mer om foredraget på Norsk Industris nettsider

Published:

Last updated: