Hjemfallssaken - brev fra adm. dir. John G. Thuestad til olje- og energiminister Åslaug Haga

Elkem sendte 27. september brev til olje- og energiminister Åslaug Haga. I brevet viser administrerende direktør John Thuestad til at Elkem har fått utarbeidet to juridiske betenkninger som konkluderer med at en direkte følge av EFTA-domstolens avgjørelse er at tidsbegrensningene i Elkems konsesjoner ble ugyldige ved inngåelsen av EØS-avtalen 1.1.1994.

Myndighetene kan da ikke gjeninnføre hjemfall uten å gi Elkem full erstatning etter Grunnlovens §105. 

Elkem mener dette løses best ved at vi får beholde eierskapet til kraftverkene. Det gir oss best mulig grunnlag for å vurdere ytterligere langsiktig industrisatsing i Norge. Elkem ønsker å bygge flere fabrikker for produksjon av silisium til solceller som den vi nå bygger i Kristiansand til over 3 milliarder kroner.  Produksjon av solceller vil om få år være det viktigste bidraget Norge gir til reduksjon av klimagassutslippene i verden.

Brevet til olje- og energiministeren og de to juridiske betenkningene finnes her.


Brev til Haga 27.09.07
Betenkning Olav Kolstad
Betenkning Thommesen

Published:

Last updated: