Industristøtte til forskning

Ti forskningsprosjekter fra antioksidanter og helse til bedre materialer for solceller er nå i gang etter en utradisjonell gave fra Orkla og Elkem.

I den grad bedrifter og privatpersoner gir milliongaver til forskning er det gjerne direkte til universitetet eller forskningsinstitusjonen. Orkla har i stedet ønsket å heve kunnskapsnivået i Norge på mange områder. Prosjektene er valgt ut fra vanlige kvalitetskriterier i Norges forskningsråd.

Temaene skal i hovedsak ligge innenfor miljø, ressursforvaltning, økonomi, ledelse, ernæring, fedme, energi og materialvitenskap. Gaven er på 45 millioner kroner og med statens gaveforsterkning på 25 prosent skal i alt 56,25 millioner kroner deles ut.

Vil løfte kunnskapsnivået
Vanligvis gir industribedrifter støtte til forskningsprosjekter der de selv deltar eller der de gir en forskningsinstitusjon i oppdrag å forske for dem. Resultatene eies da som regel av oppdragsgiveren. Orkla-gaven har ingen slike begrensninger.

 – Prosjektene som får midler fra Orkla-gaven får vi ikke noen spesielle rettigheter til, men de bidrar til at Norge utvikler spisskompetanse innenfor visse områder, sier konserndirektør Hilde Myrberg i Orkla.

 - Vi er opptatt av kompetanseutvikling hos våre medarbeidere og de miljøer vi kan rekruttere fra. Derfor ønsker vi å bidra til å skape kompetansemiljøer med kritisk masse på områder der Norge og Orkla har posisjoner, slike som ren energi, materialer og mat, sier Myrberg.

Søknadene om midler til prosjekter går til Norges forskningsråd i det programmet der prosjektet hører hjemme, for eksempel RENERGI for energiprosjekter og Matprogrammet for ernæring og fedme.

Forskningsrådet gjennomgår prosjektene, gir karakterer og sender over til gavestyret, som består av representanter fra Universitetsmiljøet og en representant fra Orkla. Prosjektene som til slutt får støtte, velges ut fra kvaliteten og temaområdet.

Sinkoksid i form av staver med diameter rundt 100 nanometer sett ovenfra. Langsiktig norsk materialforskning skapte grunnlaget for en suksessrik norsk solcelleindustri basert på silisium. Men med andre materialer som sinkoksid kan solceller utnytte solenergien enda bedre.

– Gjennom denne typen gaver får vi flere midler til viktig forskning. Det synliggjøres at også private kan finansiere grunnleggende forskning. Dette har det ikke vært noe særlig tradisjon for i Norge, men det bør det bli. Siden dette ikke er direkte oppdragsforskning, men støtte til forskning fra bedrifter, synliggjøres betydningen av en bred forskningsinnsats, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

I de fleste tilfellene gis gavene direkte til universitetene som forvalter dem etter prisnippene som gjelder for gavene. Det er ikke vanlig at Forskningsrådet får den rollen.

– Vi synes det er veldig positivt at Orkla er kommet til oss og bedt om at vi fordeler midlene. De forsterker viktige forskingsprioriteringer hos oss. På disse områdene har vi veldig mange gode prosjekter som vi ellers ikke ville fått midler til, sier Hallén.

Ett av de prioriterte områdene har foreløpig ikke fått støtte. Det blir derfor en ny utlysning til høsten med vekt på økonomi- og samfunnsrealterte prosjekter. Den gjenstående potten er på rundt 10 millioner kroner.

Gaven
Gave fra Orkla og Elkem: 45 millioner kroner
Med gaveforsterkning: 56,25 millioner kroner
Periode: 2007-2011
Antall prosjekter (til nå): 10

Kilde: Norges forskningsråd

Published:

Last updated: