Innovasjonspris til solcelleprofessor

Professor Otto Lohne ved Institutt for materialteknologi NTNU er tildelt Elkems forskningsfonds (EEF) Innovasjonspris for 2010. Innovasjonsprisen ble utdelt i forbindelse med Prosin-konferansen 26. mai.

Otto Lohne har gjennom sin jobb ved NTNU og SINTEF bygget opp en betydelig forsknings- og undervisningsaktivitet innen solcellematerialer.

I juryens begrunnelse for prisen ble det lagt vekt på at Lohne har spilt en meget viktig rolle som den som har frontet solcelleforskning og -utdanning i Norge.

EFFs innovasjonspris er i 2010 på NOK 50.000.

EFF styres av representanter fra:
Elkem Solar AS, direktør Ragnar Tronstad
Norges forskningsråd, spesialrådgiver Astrid Brenna
Institutt for Materialteknologi, NTNU Prof. Merete Tangstad

Published:

Last updated: