Kristin Halvorsen overrakte tre ærespriser på vegne av Elkems forskningsfond

Elkems forskningsfond har de siste årene delt ut priser på Prosinkonferansen – slik også i år. Utdelingen fant sted i Fevik ved Grimstad og kunnskapsminister Kristin Halvorsen sto for overrekkelsen.

Årets prisvinnere er Professor emeritus Sverre Eldar Olsen, konsulent Dr. Tor Lindstad og Professor Merete Tangstad. De fikk prisen for fagboken Production of manganese ferroallys. Boken ble utgitt i 2006 og er i dag lest av manganprodusenter og forskere i alle verdensdeler.

Sverre Eldar Olsen er bokens hovedforfatter og har med sin industrielle erfaring fra Odda Smelteverk og A/S Bjølvefossen og sin forsker- og undervisningskarriere ved Sintef og NTH/NTNU betydd mye for norsk industri. Til sammen har han utgitt mer enn 200 publikasjoner og loset mange studenter gjennom MSc og PhD studie. Sverre Olsen har vært en viktig støttespiller for industrien og mange av hans studenter har sentrale posisjoner i norsk industri i dag. I tillegg skal han også ha mye av æren for den økte interessen blant dyktige kvinner til å utdanne seg innen metallurgi.

Også Tor Lindstad har bakgrunn fra industrien hvor han i perioden 1960 til 1968 var ansatt ved FFI, Norsk Hydro, Kjeleforeningen Norsk Energi og Boliden AB. Størstedelen av hans karriere var imidlertid ved Sintef og NTH/NTNU. Tor Lindstad var involvert i flere samarbeidsprosjekter med industrien og har vært fagansvarlig for flere PhD-studenter.

Merete Tangstad er en tidligere elev av Sverre Olsen, og er i dag professor ved NTNU innen prosessmetallurgi. Til tross for sin unge alder har hun allerede rukket å gjøre seg internasjonalt bemerket gjennom sine faglige artikler og foredrag om manganproduksjon. Sin industrielle erfaring har hun fra Elkem og Eramet Norway hvor hun bidro sterkt til å øke prosessforståelsen innen ferromangan- og silikomanganproduksjon. I den senere tid har hun i også bidradd til å utvikle studier innen metallurgisk prosessering av solcellesilisium. Totalt har Merete Tangstad utgitt et syttitalls publikasjoner og vært fagansvarlig for 15 Ph.D- studenter.

På mange måter kan en si at årets pris er en oppfølger av fjorårets da det er flere likhetstrekk. For det første var utgivelse av fagbok innen metallurgi nevnt i begge omtaler, for det andre var det tre prisvinnere med tilknytning til norsk industri og NTNU. I tillegg var fagbøkene utgitt for flere år siden og hadde derigjennom bevist sin viktighet innen produksjon av henholdsvis silisium og mangan.

Elkems forskningsfond ønsker å bidra til at flere dyktige studenter velger en faglig studieretning innen metallurgi. Med utdeling av årets Ærespris håpet styret i fondet å bidra til at noe av det høyteknologiske arbeidet som skjer innen metallurgi i Norge blir kjent og kan inspirere andre til å bygge videre på dagens kunnskapsnivå.

Published:

Last updated: