Kvarts på Nasafjellet kan gi nye arbeidsplasser på Helgeland og Salten

Elkem ønsker å bruke kvartsforekomsten på Nasafjellet i Rana for produksjon av silisiumprodukter ved Elkem Salten i Sørfold. Det vil sikre selskapet et lokalt, langsiktig kvartsgrunnlag og skape nye arbeidsplasser i regionen. Uthentingen av kvarts vil ha moderate miljøeffekter.

Nasafjell, som ligger nord-øst i Rana kommune mellom E6 og svenskegrensa, regnes for å være et av Nord-Europas største og viktigste gangkvartsfelter. Elkem Salten ønsker å bruke denne forekomsten for å sikre nær tilgang av råstoffer til sin produksjon.

Moderate miljøeffekter

Arve Ulriksen, verkssjef ved Elkem Salten, sier de er opptatt av å minimalisere miljøeffektene uthenting av kvarts kan ha for området. Konsulentselskapet Sweco Norge har på vegne av Elkem laget en konsekvensutredning som gir en detaljert oversikt over hvilke effekter slik drift vil ha for nærmiljøet. Rapporten er nå oversendt Plan- og ressursutvalget i Rana kommune for behandling.

- Utredningen har identifisert noen negative effekter for området. Vi har et godt bilde av hvilke problemer som kan dukke opp, og kommer til å gjennomføre en rekke avbøtende tiltak for å redusere disse effektene så mye som mulig. Vi er allerede i dialog med de partene som blir mest berørt, og vi har også sendt ut invitasjon til et informasjonsmøte med andre aktører som kan føle seg berørt av kvartsdriften, sier Ulriksen.

- Kortreist kvarts

Utvinning av kvarts på Nasafjellet vil generere mange nye arbeidsplasser i regionen. Fjellet vil også kunne bli en viktig råvarekilde for Salten og for Elkems smelteverk i Norge, forklarer Ulriksen.

- Kvarts fra Nasafjellet gir oss mulighet til å erstatte importkvarts med kortreist kvarts. Dette har en positiv miljømessig effekt med tanke på redusert transport av råvarer, og vil i tillegg sikre Elkems kvartsgrunnlag i Norge generelt og i Salten spesielt. Vi skal snart bygge om en av våre ovner, og da øker vårt behov for nasakvarts betraktelig, sier Ulriksen.

Published:

Last updated: