Ledende bedrifter inngår partnerskap i klimakampen

- Et nært samarbeid mellom myndigheter og bedrifter kan framskynde lavutslippssamfunnet

13 norske selskaper, som alle er ledende på sine områder, inngår i dag samarbeid for å redusere klimautslippene. Partnerskapet KlimaGevinst vil arbeide for at norsk næringsliv kan spille en større rolle nasjonalt og internasjonalt i arbeidet med å utvikle lavutslippssamfunnet.

"Det kreves et stort industrielt løft dersom vi skal løse den globale klimautfordringen. Norsk industri har en unik plattform for å utvikle nødvendige løsninger", sier administrerende direktør Helge Holen i Elkem en av bedriftene bak initiativet. 

Dette er noen av målene som bedriftene ønsker å sette på dagsorden i 2008, gjennom ”KlimaGevinst”: 

 • Kraftig effektivisering av energibruken - og utslippene av klimagasser redusert til et minimum
 • Norge som storeksportør av fornybar energi til Europa
 • Norske selskaper som foregangsbedrifter på klima innen sine bransjer global
 • Klimateknologi og tilknyttede tjenester som en stor og raskt voksende eksportnæring for norsk næringsliv
 • Næringsliv, bosetting og infrastruktur mindre utsatt for fremtidens klimaendringer

 

Deltakerne i partnerskapet, som samlet representerer en omsetning på cirka 450 milliarder kroner, er: 

Det Norske Veritas, DnB NOR, Elkem, Grieg Gruppen, Hydro, NorgesGruppen, Scatec, Statkraft, Telenor, TrygVesta, Veidekke, Veolia Miljø og Yara. KlimaGevinst vil invitere andre bedrifter og organisasjoner til å delta på prosjektets aktiviteter og arrangementer. 

”Det er mange som ser på næringslivet som en del av årsaken til klimaproblemene. Bedriftene bak KlimaGevinst ønsker å gjøre næringslivet til løsningen”, sier Kjerstin Fyllingen, konserndirektør og Norgesansvarlig i skadeforsikringsselskapet TrygVesta. Hun viser til en ny opinionsundersøkelse som TrygVesta har gjennomført i samarbeid med Respons, som viser at kun 7 av 100 nordmenn mener norske bedrifter viser stor vilje til å motvirke klimaendringene. (Se vedlegg for mer informasjon). 

Både Statkraft og Veolia Miljø trekker frem mulighetene som ligger i bredden i samarbeidet: ”Vi går inn i partnerskapet for å bidra til å finne konkrete løsninger som både næringslivet og innbyggerne vil dra nytte av”, sier konsernsjef Anders Nygård i Veolia Miljø. 

Siri Hatlen, som er konserndirektør for Ny energi i Statkraft uttaler: ”Skal Norge utløse sitt potensial for fornybar energi og energieffektivisering, vil det kreves nytenkning og samarbeid på tvers av bransjer. Her kan KlimaGevinst spille en viktig rolle”.

Initiativtaker og prosjektansvarlig for samarbeidet er Mandag Morgen ved daglig leder Terje Osmundsen. Professor på Handelshøgskolen BI og tidligere leder av Lavutslippsutvalget Jørgen Randers, deltar også i samarbeidet. 

KlimaGevinst vil ha et nært samarbeid med det globale næringslivsnettverket Copenhagen Climate Council, som står bak en bred prosess for å involvere internasjonalt næringsliv frem til klimatoppmøtet i København i desember 2009. Mandag Morgen i Danmark er initiativtaker og sekretariat for Copenhagen Climate Council. 

”Mange bedrifter har allerede kommet langt i å kutte energiforbruk og redusere utslipp, men markedet for klimavennlige løsninger må bli større. Et av målene til KlimaGevinst er å se hvordan bedrifter og myndigheter kan samarbeide om dette”, sier Elisabeth Grieg, styreleder i Grieg Shipping Group.

Veidekkes konsernsjef Terje Venold, er opptatt av at KlimaGevinst skal bidra til lavere energiforbruk. ”Veidekke vil være pådriver for løsninger som over tid kan halvere energiforbruket og avfallsproduksjonen fra bygg og eiendom, som står for 40 prosent av det norske energiforbruket”, sier Venold.

Gjennom seks tankesmier i 2008 skal KlimaGevinst sette søkelyset på følgende tema:

 • Karbonscenarier og energipriser
 • Energieffektivisering
 • Fornybar energi
 • Klimaledelse
 • Rensing og gjenvinning
 • Tilpasninger til endret klima

 
Anbefalinger og resultater fra arbeidet vil bli oppsummert i en sluttrapport fra prosjektet, som vil bli offentliggjort.

For mer informasjon, se:

www.klimagevinst.no 

www.mandagmorgen.no 

Kontaktpersoner på Mandag Morgen: 

Daglig leder og prosjektansvarlig Terje Osmundsen, tel: 22 99 18 25 / 909 23 696

Analytiker og prosjektkoordinator Linda Runesson, tel: 22 99 18 12 / 908 51 118

Kontaktpersoner i partnerbedriftene:

DnBNOR: Dag Arne Kristensen, tel 90 14 07 06

DNV: Tore Høifødt, tel 90 60 26 94

Elkem: Johan Hovland, tel 917 63 491

Grieg gruppen: Henry Svendsen, tel 952 06 027

Hydro: Lars Nermoen, tel 902 40 153

NorgesGruppen: Per Roskifte, tel 415 16 00

Scatec: Sven Røst, tel 932 53196

Statkraft: Torbjørn Steen, tel 911 66 888

Telenor: Ola Jo Tandre, tel 951 74 579

TrygVesta: Roald Stigum Olsen - 95 11 92 10

Veidekke: Kai Krüger Henriksen, tel 905 19 360

Veolia: Runa Oppdal Kerr, tel 415 15 427

Yara: Hamed Mozaffari Brodersen, tel 40 468 110

Vedlegg:

Utdrag fra TrygVestas/Respons undersøkelse om klima

Kort presentasjon av partnerbedriftene, og deres klimaprofil  

Published:

Last updated: