Leder: Orkla i spennende utvikling

De siste månedene har Orkla gjennomgått store endringer. Orkla har inngått en intensjonsavtale om å fusjonere størstedelen av Sapa med tilsvarende virksomhet i Alcoa, og vil få majoritet i selskapet.

Elkem Solars teknologi for produksjon av silisium til solenergibruk skal industrialiseres. Orkla har økt eierandelen i Renewable Energy Corporation ASA (REC). Investeringene innen solenergi utgjør omtrent 10 mrd kroner. Endringene bygger på historikken som kom inn i Orkla med Elkem.

Siden Elkem begynte samarbeidet med Alcoa i 1963, har videreforedling av aluminium vært et mulig satsingsområde. Etter 1980 har det vært investert i bruk av silisiumkompetansen til å ekspandere innen solenergi. Satsingene skjøt fart etter 2000, med kjøp av majoritet i Sapa, økt forskningsinnsats i Elkem Solar og kjøp av REC-aksjer. Gjennom disse endringene har vi påtatt oss et stort ansvar.

Det er investert store midler og vi får flere tusen nye ansatte gjennom overtakelse av majoritet i Alcoas profilvirksomhet. Sammen med Alcoa skal vi danne ett nytt, globalt ledende selskap basert på to tilnærmelsesvis like store selskap med forskjellig kultur. I fusjonsprosessen må vi ikke miste fokus på kunder og vekst. 

For Elkem Solar er det krevende å bygge organisasjonen, industrialisere ny teknologi, og samtidig forberede kraftig vekst om vi lykkes med industrialiseringen. Vi har påtatt oss en forpliktelse ovenfor eiere og ansatte om å jobbe hardt fremover, og må bli mer kostnadseffektive, samtidig som vi opprettholder en høy veksttakt. Vi må nå levere gjennom drift det vi har lagt muligheten for gjennom investeringer og strukturelle endringer.

Ole Enger, Konserndirektør, Orkla ASA

Published:

Last updated: