Leder: Solenergi og Elkems fremtid

Elkem står nå på terskelen til en spennende reise inn i fremtiden. Den handler om vår evne til å utnytte de mange mulighetene som ligger foran oss.

Solarsatsingen med ny silisiumsfabrikk ved Elkem Fiskaa i Kristiansand gir muligheter i et raskt voksende marked drevet av den økende etterspørselen etter fornybar energi. Byggingen av fabrikken i Kristiansand er et resultat av langsiktig teknologiutvikling og kunnskap til å industrialisere ny teknologi.

Vi skaper 140-150 nye arbeidsplasser og vi satser på ny og miljøvennlig prosessteknologi, utviklet av et unikt forskningsmiljø. Elkem flytter sin ferrosilisiumsproduksjon fra Elkem Bjølvefossen i Ålvik til Icelandic Alloys når anlegget står klart på Island i 2008.

Vi vil danne verdens mest konkurransedyktige leverandør av ferrosilisiumsprodukter til jernstøperiindustrien. Samtidig planlegger vi å etablere et demonstrasjonsanlegg for gjenvinning av avfall fra aluminiumsindustrien ved Bjølvefossen. Dette prosjektet kan utvikle seg til å bli et lønnsomt miljøanlegg og gi 50 nye arbeidsplasser i Ålvik med en investering i et fullskala anlegg. Anleggene på Island og ved Bjølvefossen koster over 300 millioner kroner.

Vannkraftutbyggingen i Sauda er en investering på 1,6 milliarder. Sammen med Alcoa bruker vi dessuten 2,2 milliarder kroner til å bygge ny anodefabrikk ved Elkem Mosjøen. Nå investerer Orkla 2,7 milliarder kroner i Elkems solar-satsing. Jeg gleder meg til å se hva fremtiden bringer med vår felles innsats.

John G. Thuestad, Adm. dir Elkem

Published:

Last updated: