–Morsomt å være rollemodell for elever

Prosessingeniør Aslak Skjeldestad i Elkem Carbon gikk catwalken for å presentere seg som rollemodell for potensielle realister. 13. september stod Aslak på scenen sammen med et knippe andre unge realistmodeller fra ulike bedrifter. HKH Kronprinsesse Mette-Marit åpnet det nye modellbyrået Alfa.

ROJAL ROLLEMODELL: HKH Kronprinsesse Mette-Marit viste sin entusiasme på scenen sammen med Alfas rollemodeller. Elkems Aslak Skjeldestad nr. 4 fra høyre.

Showet var en del av konferansen ”Tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det òg! - hvorfor og hvordan implementere ny realfagsstrategi?” i regi av RENATEsenteret – Kunnskapsdepartementets nasjonale senter for realfagsrekruttering.

Alfa er et kostnadsfritt rollemodellbyrå med engasjerte og dedikerte rollemodeller som representerer et mangfold av personligheter, kunnskap og erfaringer innenfor realfaglige og teknologiske yrker. Målgruppen er ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet. RENATEsenteret har ansvaret for å realisere og drifte Alfa.

Bare positivt
Tidligere trainee Aslak Skjeldestad ble selv rekruttert til Alfa før han begynte i fast stilling ved Elkem Carbon. Verkssjef Odd Olsen hadde ingen betenkeligheter med å la ham fortsette med det. – Det er bare positivt for ham selv og for oss som bedrift, sier Olsen.

På verket på Fiskaa har Aslak ansvaret for kalsineringsprosessen i alle ovnene, og stortrives med det. Han har også tidligere formidlet sitt engasjement for realfaget til ungdommer på skolebenken. 
–Som student i Industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU var jeg med ut på besøk til skolene. Noen av elevene som jeg møtte da, valgte senere å søke seg til NTNU. Så det nytter absolutt å påvirke på denne måten, understreker Aslak.

Klar til tjeneste
Aslaks hovedbudskap til elevene: – Du trenger ikke å være superflink i matte/fysikk for å ta en teknologisk utdannelse. Er man læringsvillig og har interesse for et emne kommer man veldig langt!

Fra januar 2011 står den unge prosessingeniøren parat til minst to skolebesøk pr. år eller til å invitere skoler til egen virksomhet. Verken han eller Elkem Carbon får noen økonomisk kompensasjon for å delta.

Men kanskje en elev som lar seg inspirere av Aslak fordyper seg i realfag og som nyutdannet ingeniør banker på døren til Elkem?

Les mer om Aslak Skjeldestad på velgriktig.no

Les mer om Alfa rollemodellbyrå


Published:

Last updated: