Olje- og energiministeren på visitt hos Elkem Solar

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen besøkte Elkem Solar 19. mai. Adm. direktør Helge Aasen og fabrikksjef Geir Ausland tok i mot ministeren og viste ham rundt på anlegget som produserer solcellesilisium.

På størkning og etterbehandling fikk Riis-Johansen se en ny fabrikk som er det største landbaserte industrianlegget på mange år.

Elkem Solar har utviklet en helt ny teknologi som kun bruker en fjerdedel av energien i forhold til tradisjonell teknologi.

Helge Aasen poengterte overfor Olje- og energiministeren at norsk industri kan frembringe miljøteknologiske kvantesprang av stor betydning for globale utslipp og redusert energibruk.

– Skal vi fortsatt kunne utløse dette potensialet må vi ha en konkurransedyktig metall- og materialindustri, der det viktigste tiltaket er å innføre et norsk system for kompensasjon for CO2-kvotekostnader i kraftprisen, sa Aasen.

Riis-Johansen ble i tillegg vist om på pilotanlegget ved Fiskaa. – Støtteordninger til demo- og pilotanlegg bør styrkes for å øke innovasjonstakten i denne typen industri, der Norge har lange tradisjoner og ledende teknologimiljøer, understreket Aasen.

Published:

Last updated: