Pilotanlegg samarbeider om å styrke europeisk industris konkurransekraft

Metnet er et nyopprettet nettverk av uavhengige pilotanlegg innen mineralteknikk og metallurgi. Gjennom forskningssamarbeid og kunnskapsdeling skal Elkem og andre selskaper i nettverket styrke europeisk industris konkurransekraft.

Metnet (European Pilot Plant Network for Extractive Metallurgy and Mineral Processing) bringer sammen kompetansen fra pilotanlegg fra mineralteknisk og metallurgisk industri i Europa. Nettverkets mål er å gjøre overgangen fra forskning til industri mer effektiv gjennom å tilby europeisk industri tjenester og fasiliteter for oppskalering av prosesser innen metallurgi og mineralteknikk.

Elkems Forskningstekniske senter i Kristiansand er blant pilotanleggene som inngår i nettverket. Direktør for senteret Gro Eide sier at samarbeidet gjennom Metnet vil være av stor nytte for bistå europeisk gruve- og metallurgiindustri i å bli mer effektive og konkurransedyktige.

- Pilotanlegg spiller en nøkkelrolle i å overføre forskningsresultater til industriell nytte og er av stor betydning for å minimere risiko når industrier skal utvikle nye og mer effektive prosesser. Elkems kjernekompetanse ligger i høytemperaturprosesser, behandling i elektrisk lysbueovn og metallurgiske prosesser. Det er veldig verdifullt for våre kunder at vi også nå fremover kan trekke på kompetansen og fasilitetene til våre samarbeidspartnere. Dette gjør det mulig for industrien teste ut ideer og forskningsresultater i industriell sammenheng raskere og med mindre risiko.

Foruten Elkem inngår følgende bedrifter i nettverket: Swerea MEFOS, Sverige, GTK, Finland, BRGM, Frankrike, IMN, Polen, Eramet Research, Frankrike.

Lær mer om Elkems Forskningstekniske senters tjenester

Published:

Last updated: