Plan B for klimaomstilling i næringslivet

Klimautfordringene vil kreve en radikal omstilling av norsk næringsliv. Hvordan kan norske myndigheter stimulere omstillingen av næringslivet? Hvilke mål bør vi sette oss, og hvordan bør virkemidler brukes? Dette er spørsmål som drøftes i Teknologirådets rapport "Plan B" - verdiskaping for lavutslippsøkonomien.

Rapporten ble lagt frem på et åpent møte 24. februar. Elkem var med i ekspertgruppen som bidro til rapporten.

Les mer om rapporten på teknologiradet.no

Les mer om en fremtidsrettet materialproduksjon

Last ned rapporten her

 

Published:

Last updated: