Professor Harald A. Øye overakt ærespris av miljøvernminister Tine Sundtoft

Elkems forskningsfond har i de siste årene delt ut sine priser under Prosin-konferansen, og slik ble det også i år. Denne gangen var det professor emeritus Harald A. Øye som fikk en velfortjent ærespris.

Professor emeritus Harald A. Øye ble overakt Elkems Forskningsfonds ærespris for 2014 av miljøvernminister Tine Sundtoft.

Professor Øye har i mange år vært en sentral skikkelse i fagmiljøet rundt den norske prosessindustrien og har ledet Aluminiumskonferansen og det som ofte omtales som den norske Silisiumkonferansen, siden oppstarten. I år ledet han ”Silicone for the Chemical and Solar Industry” for siste gang, en konferanse som også i år fikk meget god omtale.

Prisen ble overrakt av miljøvernminister Tine Sundtoft. Begrunnelsen for utmerkelsen var formulert på diplomen:

En fremragende strateg og innovativ forsker med et særegent ansvar for norsk kjemisk og metallurgisk industri. Med formidling av industriens fremtidige behov, en dypere forståelse for forskning og studenter og med aktiv deltagelse og nøkkelroller innen vitenskap i Norge og internasjonalt, er han en markant person innenfor sitt fagområde. Han har bidradd til en mer kunnskapsbasert industri gjennom 350 publikasjoner og flere monografier og har vært styreformann både for Aluminium konferansen i 33 år og konferansen ”Silicon for the Chemical and Solar industry” som hvert andre år samler 170 deltagere fra 17 land. Han er hedret med Guldberg-Waage og Gunnerus medaljen og US National Research Senior Scientist Award og som ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Published:

Last updated: