Rec-aksjekjøpet: - God avtale for alle parter

I ett sprang klarte Orkla å sikre seg en nær 40 prosent andel i det verdensledende solenergiselskapet REC samt en fremtidig leveringsavtale for Elkem Solar. «Imponerende», lød dommen fra en Orkla-analytiker. Nyheten ble tatt vel imot både blant analytikere flest, journalister og børsen, og markedet reagerte med å sende kursen opp fra 388 til 413 kr på to dager.

Positivt 
Markedet reagerte positivt på Orkla som med dette har vesentlig fått styrket sin strategiske posisjon innen solenergi, og på prisen som ble betalt. Mens REC-kursen tippet over 150 kroner før helgen, ble avtalen offentliggjort mandag 5. februar med en pris på 105 kroner aksjen.

- Dette er en situasjon hvor alle parter hadde noe å vinne på å komme til enighet. Vi føler det var en god avtale for Orkla, men også for våre partnere; ellers hadde vi ikke fått noen avtale. Forklaringen på dette er at avtalen består av flere elementer, og selv om vi har hatt ulike ønsker og innfallsvinkler har vi her fått en totalløsning som alle parter er fornøyd med, sier konsernsjef Dag J. Opedal.

Orkla kjøpte 12,48 prosent av aksjekapitalen i REC (Renewable Energy Corporation) fra GEI (Good Energies Investments), som på sin side byttet andre REC-aksjer mot en eierandel i Q-Cells. Orklas samlede aksjeinnehav i REC etter transaksjonen ble da 39,99 prosent av aksjekapitalen i selskapet.

Q-Cells
Avtalen som ble fremforhandlet besto altså av flere transaksjoner, hvorav den viktigste fra Orklas og Elkems side var en leveransekontrakt om å selge høyrent silisiummetall fra Elkem Solar til det tyske solenergiselskapet Q-Cells.

I tillegg har Elkem Solar AS inngått en langsiktig leveranseavtale med Q-Cells om levering av et større kvantum høyrent silisiummetall i perioden frem til 2018.

Vekstpotensial
Vi er tilfreds med å kunne øke vår eierandel i REC. Orkla tror at solcelleindustrien har et interessant vekstpotensial, og vi har tillit til RECs evne til å skape verdier innen denne industrien basert på selskapets sterke markedsposisjon, teknologiske fagkunnskap og kompetente ledelse. Orkla har ingen intensjon om å øke sin eierandel i REC ut over 39,99 %. Orkla støtter RECs strategi, sier konserndirektør Ole Enger.

- For å realisere sitt vekstpotensial, anser vi det som viktig at REC har tilgang til kapitalmarkedene og fortsetter som et børsnotert selskap. Som en langsiktig industriell eier vil Orkla støtte fortsatt vekst og internasjonalisering av REC, sier Enger.

Elkem Solars leveranseavtale med Q-Cells er gjort til ordinære markedsbetingelser. Volumet i kontraktene tilsvarer gjenværende kapasitet inntil 2012 ved den 5000 tonns fabrikken som nå er under bygging i Kristiansand. Etter 2012 og inntil 2018 vil Elkem Solar selge 2400 tonn årlig til Q-Cells. I tillegg vil Q-Cells ha en opsjon til å kjøpe ytterligere 1600 tonn i 2010 og 5000 tonn årlig fra 2011 til 2018 dersom Elkem Solar AS øker sin produksjonskapasitet.

- Elkem Solar AS er tilfreds med å ha inngått en slik leveranseavtale med Q-Cells, som er en verdensleder innen solcelleindustrien. Avtalen sikrer leveranser for vår gjenværende produksjonskapasitet ved vår nye fabrikk som er under bygging i Kristiansand, sier Elkem-sjef John G.  Thuestad.

Published:

Last updated: