Elkem fornøyd med at regjeringen opprettholder CO2-kompensasjonsordningen

Elkem er godt fornøyd med at regjeringen, sammen med Venstre og KrF har besluttet å opprettholde C02-kompensasjonsordningen i sin opprinnelige form. Dette er viktig for forutsigbarheten i industriens rammevilkår og styrker konkurransekraften og mulighetene for fremtidige investeringer i vår industri.

Vi er også glade for at regjeringen fant rom for å øke bevilgningen til miljøteknologiordningen med 30 millioner. Denne ordningen er med på å løfte frem miljøteknologi til pilotskala og vil bidra til raskere implementering av utslippskutt i norsk industri.

Vi ser frem til konstruktivt samarbeid med regjeringen og deres samarbeidspartier for å fremme en viktig næring for fremtiden.

Published:

Last updated: