Salg av Orklas kraftverk i Salten gjennomført

Orkla sendte i dag ut følgende børsmelding:

Vi viser til børsmelding av 5. oktober 2009 vedrørende Orkla-eide Elkems salg av vannkraftvirksomhetene i Salten og Bremanger.

Aksjene i Elkem Energi Siso AS og Elkem Energi Lakshola AS (kraftverkene i Salten) ble solgt til Norsk Vannkraftproduksjon AS for 4 300 millioner kroner. Denne transaksjonen er i dag den 4. januar 2010 gjennomført.

Norsk Vannkraftproduksjon er eiet 50 % av NTE Energi AS som er et heleiet datterselskap av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS, og 50 % av Østfold Energi AS.

Orkla ASA,
Oslo, 4. januar 2010

Published:

Last updated: