Statkraft og Elkem samarbeider om energigjenvinning

Statkraft og Elkem har inngått en samarbeidsavtale om bygging av et nytt energigjenvinningsanlegg ved smelteverket Elkem Thamshavn i Orkanger i Sør-Trøndelag. Anlegget vil gjenvinne varmen i prosessdampen fra smelteverket og produsere 180 GWh elektrisk kraft per år. Prislappen for anlegget er beregnet til mer enn en halv milliard kroner.

- Energigjenvinningsanlegget vil gjøre Elkem Thamshavn til et av verdens mest energieffektive silisiumverk, med en gjenvinningsgrad på ca 25 prosent, sier verksdirektør på Thamshavn, Alf Tore Haug.

- For Statkraft er det viktig å bidra til at gode prosjekter for energieffektivisering i industrien realiseres. I tillegg til å øke energieffektiviteten ved Elkem Thamshavn bidrar anlegget også til ny kraftproduksjon og dermed bedre kraftbalanse i Midt-Norge, understreker innovasjonsdirektør Sverre Gotaas i Statkraft.

Partene gjennomfører i høst en hovedundersøkelse med sikte på endelig investeringsbeslutning. Anlegget planlegges ferdig høsten 2011.

Enova besluttet fredag å støtte prosjektet med 90 millioner kroner.

 

For mer informasjon, kontakt:

Sverre Gotaas, leder Innovasjon & Vekst, Statkraft AS tlf.: +47 24 06 73 21/ +47 902 49 734

Lars Magnus Günther, kommunikasjonsrådgiver, Statkraft AS tlf.: +47 24 06 71 50/ +47 912 41 636

Alf Tore Haug, verksdirektør Elkem Thamshavn Tlf.: +47 91 59 51 10

Published:

Last updated: