Stipendvinner til Elkem Carbon

Anna Karolina Orleanski var én av ti kandidater som 10. juni fikk tildelt et Alarga-stipend på 100 000 kroner. Stipendet fordeles med 50 000 over to år.

Orkla er en av flere bedrifter som støtter Alarga; en ideell interesseorganisasjon som har som mål å skape rom i det private næringslivet for kompetente unge personer med etnisk minoritetsbakgrunn.


Polsk
Anna Karolina Orleanski er født i Norge av polske foreldre. Av utdanning har hun en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Høyskolen i Oslo, og hun er en aktiv elitesvømmer. Hun er flytende i polsk, norsk, engelsk og tysk.

Elkem Carbon
Stipendmottakeren forplikter seg blant annet til å ha en sommerjobb i bedriften over to somre, og å gjennomføre en masteroppgave med tema valgt i samarbeid med den utvalgte bedriften.

Anna skal ha sommerjobb i Elkem Carbon og faglig fadder er Øyvind Låstad.

Alarga er det latinske navnet for åpent hav eller «reaching out».

Se for øvrig www.alarga.org

Tekst: Marit Mosnesset

Published:

Last updated: