Takk for at du sa i fra!

En suksesshistorie fra Elkem Lista brukes nå i Elkems kommunikasjon rundt etikk. I heftet «Takk for at du sa i fra!» oppfordres medarbeidere i Elkem til å ta opp etiske dilemmaer til diskusjon i organisasjonen.

-Etikkheftet er en folkeliggjøring av Elkems etiske retningslinjer som ble utarbeidet i 2006. Heftet er likt for alle og skal være en levende veileder. Ledere har et spesielt ansvar for å ha etikk på agendaen. Heftet og presentasjonsmateriell som er utarbeidet er hjelpemidler, forteller personaldirektør Karin Aslaksen.

Bakgrunnen for tittelen «Takk for at du sa i fra!» er hentet fra HMS-arbeidet på Elkem Lista, der medarbeidere oppfordres til å si i fra til kolleger hvis de utfører sine oppgaver på en måte som ikke er i tråd med Elkems standarder for sikkert arbeid.

Elkem oppfordrer til dialog og ønsker at alle medarbeidere har moralsk mot til å ta opp vanskelige temaer og etiske dilemmaer, med kolleger eller sin nærmeste leder.

-Etikkheftet skal inspirere til å ta gode beslutninger for Elkem. Vi er avhengige av tillit fra omverdenen; kunder, investorer, medarbeidere og myndigheter. Et godt omdømme er gull verdt. God forretningsskikk styrker vår konkurransekraft, påpeker Aslaksen.

Etikkhefte: Personalkonsulent Liss Wergeland fra Elkem og Ellen Kjos-Kendall fra Ethikon presenterte Elkems etikkhefte for salgsmedarbeidere i Düsseldorf. I midten Karl-Heinz Prange, direktør for salg Europa.

Tilrettelegger for etikktrening
Etikk og dilemmatrening er i fokus på Elkems ledelse- og kompetanseprogrammer.  Og konsernpersonalavdelingen introduserte nylig et treningsopplegg for salgsmedarbeidere i Düsseldorf og i Russland.

-Men linjelederen skal selv bevisstgjøre sine medarbeidere og gjennomføre dilemmatrening i egen enhet, understreker Aslaksen.

-Vi synes opplegget var veldig nyttig – det blir for liten tid til myke verdier i hverdagen. Etikkheftet klargjør hvor viktig det er med dialog. Salgsmedarbeidere jobber mye selvstendig og har i hverdagen få kolleger lokalt til å ta opp dilemmaer med, forteller Karl-Heinz Prange, direktør for salg Europa.

Published:

Last updated: